Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

Vær varsom så du ikke bryter reglene for handel med kulturgjenstander. Foto: Norsk folkemuseum

Fakta

Innførsel og utførsel

Vet du at du ikke uten videre kan ta med deg kunst- og kulturgjenstander ut av eller inn i Norge? Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om dette.

Les mer