Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Internasjonale nettverk

Foto: Bymuseet i Bergen

Foto: Bymuseet i Bergen

Kulturrådet deltar i en rekke internasjonale samarbeid som er relevant for utvikling av museumssektoren, som for eksempel UNESCO, ICOM, EU/EØS, EGMUS, Europeana, Østersjøsamarbeidet (Monitoring Group) m.m. Her beskriver vi noen av aktivitetene tilknyttet kulturrådets internasjonale museumsengasjement.

Kultursamarbeid i Østersjøområdet 

Baltic Region Heritage Committee (BRHC) er et nettverk for kulturarvssamarbeid i Østersjøregionen. Det består av representanter fra de nordiske landene, de baltiske landene, Polen og Nord-Tyskland ved Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern. Nettverket ligger under paraplyen til Council of the Baltic Sea States (CBSS) eller Østersjørådet, som ledes på utenriksministernivå.

Nettverket består av to nivåer: Komiteen, der representanter fra landenes kultur- og kulturminneforvaltning deltar, og arbeidsgruppene.

Det er tre arbeidsgrupper under komiteen:

  1. Kystkultur
  2. Undervannsarkeologi
  3. Nyere tids kulturminner og etterkrigsarkeologi

I hver av disse gruppene deltar det fagfolk fra norske museer.

Nettverket ble i sin tid initiert av Kulturministrene i regionen. Kulturrådet er det formelle medlemmet, men Riksantikvaren har vært med i nettverket siden starten i 1998. Til 2016 ble nettverket omtalt som Monitoring Group for Cultural Heritage in the Baltic Sea States.

Se nettstedet til Baltic Region Heritage Committee.

Det har vært arrangert en større konferanse cirka hvert tredje år. Den sjette konferansen i dette samarbeidet hadde tema «From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage" og ble arrangerert i Kiel 28. – 30. september 2016.

Les mer om konferansen.

Internasjonal museumsstatistikk

Museumsstatistikken gir et bilde av ressurser, innsats, aktiviteter og resultater i norske museer og gjennom Kulturrådets deltakelse i The European Group on Museum Statistics (EGMUS) deles og sammenlignes denne med lignende materiale fra andre europeiske land. Mye av materialet publiseres på www.egmus.eu.  Som leverandør av Offisiell statistikk til SSB og som medlem av SSBs Statistikkråd settes Kulturrådet i forbindelse med aktiviteten i EUs statistikkontor Eurostat. 

Norske kulturdata i Europeana

Europeana er en felles portal til europeisk kulturinnhold. Kulturrådet er nasjonal aggregator for norsk museums- og arkivinnhold til Europeana. Europeana inneholder over 53 millioner objekter, hvorav om lag 3,7 milloner objekter fra Norge. Norges bidrag til Europeana kommer fra ca 300 institusjoner, vesentlig innenfor arkiv- og museumsfeltet (inklusive universitetsmuseene). Materialet omfatter ca 2 mill bilder, 1.500 videoer og 800 lydfiler. Norge deltar aktivt i Europeana-samarbeidet gjennom flere arbeidsgrupper.