Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Fakta

Museene i Norge

<i>Den norske museumssektoren slik Kulturrådet kjenner den! Samtlige konsoliderte museer med så godt som alle underliggende formidlingsarenaer plottet på et interaktivt kart (se lenke i ingressen).</i>

Den norske museumssektoren slik Kulturrådet kjenner den! Samtlige konsoliderte museer med så godt som alle underliggende formidlingsarenaer plottet på et interaktivt kart (se lenke i ingressen).

Norge har flere hundre små og store museer som hvert år besøkes av 11 millioner mennesker. Kulturrådet har et særlig ansvar for oppfølging av de museene som mottar statlig driftstilskudd (åpne interaktivt kart).

Museumslandskapet

Den norske museumssektoren er stor og mangeartet. Noen museer er store og har flere hundre ansatte, mens andre er små og med et fåtall ansatte. Ved årtusenskiftet var det omlag 500 museer som mottok støtte fra Kulturdepartementet (KUD). Siden den gang har det blitt gjennomført en konsolideringsprosess kjent som Museumsreformen som har resultert i at disse museene nå er organisert i 80 administrative enheter. Men antallet utstillingsarenaer og tilbudet til publikum har ikke blitt redusert som følge av denne effektiviseringsprosessen.

Museer skal inspirere og engasjere. Her studeres en spekkhogger-hodeskalle på Hvalfangstmuseet i Sandefjord, en del av Vestfoldmuseene. Foto: Cedric Archer.

Fra myndighetenes side deles museene inn i to: de 80 som mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet – og 49 andre museer som får driftsstøtte fra annet hold. Dette dreier seg om kommunale museer, universitetsmuseer, museer under andre departementer eller private museer.  Kulturrådet har hovedansvar for å følge opp museer i førstnevnte kategori, men har overgripende syn på hele sektoren der det er hensiktsmessig.

Rockheim i Trondheim er et flott museum viet populærmusikk, og er særlig kjent for å presentere emnet ved hjelp av digital teknologi. Museet er en del av Museene i Sør-Trøndelag. Foto: MiST.

 

Kulturrådet samler inn statistikk fra de tilsammen 129 museene, som alle har en eller flere fast ansatte. I 2013 tok disse museene vare på til sammen 51 mill. gjenstander og hadde nesten 11 millioner besøkende. Les mer om statistikken her!

 

 

 

Hva er et museum?

Den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM definerer det slik: "Et museum er en permanent, allmennyttig institusjon i samfunnets og samfunnsutviklingens tjeneste som er åpen for publikum. Et museum samler inn, konserverer, forsker og formidler og stiller ut materielle og immaterielle kilder til kunnskap om mennesker og miljø for studieformål, utdanning og underholdning" (ordliste, ICOMs museumsetiske regelverk). Les Kulturrådets notat om Museenes samfunnsrolle.  

Digitalt museum

Kulturrådet har støttet utviklingen av en nasjonal infrastruktur som gir museene anledning til å tilgjengeliggjøre sine samlinger digitalt på en felles portal, Digitalt museum. Her kan du søke i samlingene og få informasjon om og bilder av gjenstandene. Du inviteres også til å bidra med tilleggsinformasjon og med å plassere bilder og gjenstander på kartet. Besøkstallet på Digitalt museum har doblet seg for hvert år siden lanseringen i 2009, og nettstedet hadde i 2013 mer enn 1,2 millioner unike besøkende.

Besøk Digitalt museum