Museum og kulturvern

Museumsprogrammene 2015 - 2017

Museumsprogram

Digital utvikling

Museenes samlinger og kunnskap skal gjøres tilgjengelig digitalt, for forvaltning, forskning, formidling og opplevelser. Dette krever velfungerende dataverktøy i museene og en digital infrastruktur som er åpen og enkel å bruke for andre. Museene må sørge for gode basisdata og tilby digital formidling som styrker koblingen med de fysiske tilbudene. Programmet for digital utvikling skal bidra til fellesløsninger, økt kvalitet og rikere opplevelser. 

Se utlysningen for programmet (pdf)

Følgende prosjekter har fått støtte fra programmet:  

Prosjektsøknad (pdf) Museum Kontaktperson   Rapporter (pdf) og info Varighet
Avhendingsportal for museumsgjenstandar  Bymuseet i Bergen Anne Bjørke   Sluttrapport  2016
Brukervennlig porselen Telemark Museum  Christine Hermansen, Siv Dyrkolbotn   Delrapport  2015
Designmodellar frå Figgjo i KulturNAV Jærmuseet  Berit Bass, Målfrid Grimstvedt  

Sluttrapport 

Figgjo Fajanse - KulturNav

2015
Digital reiselivshistorisk formidling Musea i Sogn og Fjordane  Aage Engesæter, Terje Aaberge   Sluttrapport  2016
Evakuerings-modul for samlinger Oslo Museum  Kristin Margrethe Gaukstad, Terje Abrahamsen     2018
Farleia ‐ kystreise.no  Museum Vest / Museumsnettverket for fiskeri og kystkultur  Jan Robert Jore,  

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

kystreise.no

Coastlight.net

2018
Haus Sachsen ‐ formidling av et kulturlandskap  Norsk Bergverksmuseum  Tina Rigby Hanssen, Halvor Sælebakke  

Delrapport 2016

Sluttrapport

 2017
Kultur- og naturreise Riksantikvaren, Kartverket, Riksarkivet, Kulturrådet   Sidsel Hindal  

Sluttrapport 

Kultur- og naturreise

 2015
Museets digitale landskap: plasserings-teknologi i digital formidling  Norsk Teknisk Museum  Joel Boaz,, Tobias Messenbrink   Sluttrapport 2016
Prinsipal-komponenter / Principal Components Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design  Gro Benedicte Pedersen, Magnus Bognerud

 

Statusrapport 2016

Sluttrapport 

Deep Learning at the Museum

Prosjektet Prinsipal-komponenter

2017
Samlinger på nett Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design  Dag Hensten  

Statusrapport 2016

Nasjonalmuseet - samlingen

2017
Total museums-oppleving med mobilteknologi  Museum Vest  Jenny Heggvik, Vigleik Mathisen   Statusrapport 2016 2016
Videretvikling av museumsapp Vestfoldmuseene  Lena Fahre, Øystein Orerød   Statusrapport 2017 2017
Videreutvikle museenes digitale økosystem  Lillehammer museum og Norsk Folkemuseum  Lewi Norby, Tove Wefald Pedersen   Digitale  fellesløsninger  for museene - Utviklingsplan 2017–2020  2018
Visualisering og digital formidling ved museet  Østfoldmuseene  Hege-Beate Lindemark  

Delrapport 2016

Sluttrapport 

2016
Veiledning for gjenstandsfotografering Institusjosnfotografenes Forening / Museene i Sør-Trøndelag

Øivind Möller Bakke

Ann Siri Hegseth Garberg 

    2017
RFID-teknologi i samlingsforvaltningen Nasjonalmuseet for kunst Barbara De Haan   Statusrapport 2017 2018 
Videreutvikling av eKultur Museene i Sør-Trøndelag Lewi Nordby      2018
Senter & periferi, ute & inne Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Gunnar Liestøl     2018
Sámi vuorkkát digitála máilbmái – Samiske samlinger RiddoDuottarMuseat Ellen Bals   Samiske samlinger 2018 
Sjøfart, data & samlinger – integrert samlingsforvaltning Vestfoldmuseene IKS Karianne Schmidt-Vindenes     2018 
Nomenklatur for drakt og tekstil Valdresmusea på vegne av nettverket for drakt og tekstil Caamilla Rossing     2018
En samling for alle Nordnorsk kunstmuseum Bodil Kjelstrup     2018