Museum og kulturvern

Kalendersak

Møte i Faglig utvalg for musikk

mars
14

Når:
14. - 16. mars 2018

Hvor:
Kulturrådet, Mølleparken 2

Arrangør:
Kulturrådet

Utvalget har ansvaret for utarbeidelsen av områdeplan og andre spørsmål av prinsipiell og kulturpolitisk karakter til rådet. Utvalget behandler også søknader om driftsstøtte, andre musikktiltak og bestillingsverk og musikkproduksjon.

Møte i Faglig utvalg for musikk. Behandling av søknader til Andre musikktiltak og Bestillingsverk og produksjonsstøtte.

Utvalget behandler søknader om: