Museum og kulturvern

Museumsutvikling

AKTUELT

Ny giv for museumsnettverkene

De fleste av de 24 museumsnettverkene var representert på møtet. <br>Foto: Bjørn Olav Tveit

De fleste av de 24 museumsnettverkene var representert på møtet.
Foto: Bjørn Olav Tveit

Kulturrådet inviterte de nettverksansvarlige museene til møte om de faglige museumsnettverkene. Her finner du program og presentasjoner fra heldagsmøtet som fant sted på Gardermoen 6. februar 2013.

– Gjennom aktive og motiverte museumsnettverk har en anledning til å få fram gode og nyskapende samarbeidsprosjekter, sier Espen Hernes, leder for museumsseksjonen i Kulturrådet. 
 
Hovedtema for møtet var rapporten Vurdering av de faglige museumsnettverkene. En av rapportens konklusjoner er at museene stiller seg positive til nettverksarbeidet og dette ble også bekreftet på møtet som trakk 42 deltakere. 21 av de 24 faglige museumsnettverkene var representert. 

Evaluering, erfaringsdeling og gode råd

Evalueringsrapporten som ble utarbeidet av Kulturrådet i 2011 er en generell gjennomgang og vurdering som skal gi grunnlag for et styrket arbeid med museumsnettverkene. I rapporten blir en rekke tiltak for å utvikle de faglige museumsnettverkene skissert. Seksjonsleder i Kulturrådet, Espen Hernes, gikk gjennom rapportens hovedkonklusjoner før Ottar Grepstad, direktør for Norsk kultursentrum, kommenterte rapporten fra sidelinjen. Nettverkenes suksesskriterier, Kulturrådets rolle og virkemidler var punkter som ble viet særlig oppmerksomhet i diskusjonen som fulgte.

Erfaringer fra fem ulike nettverk viste ulike måter nettverkene organiserer aktiviteten sin på. Noen har konsentrert seg om å lage en god møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling, mens andre har utviklet mer konkret prosjektsamarbeid. 
Møtet ble avrundet med noen tanker om hvilke strategier og vurderinger som ligger bak Kulturrådets tildeling av midler og forhåpentligvis noen gode råd på veien.

 

Marie Skoie ledet nettverkssamlingen på Gardermoen 6. februar 2013.

Marie Skoie fra Seksjon for museumsutvikling i Kulturrådet ledet samlingen og vil i det videre løpet være kontaktperson for nettverkene fra Kulturrådets side. Foto: Bjørn Olav Tveit.

Presentasjonene kan du se her:

Les mer om de faglige museumsnettverkene her.


blog comments powered by Disqus