Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

Norsk fotosamling tatt opp i Verdens dokumentarv

Lappegutter på ski. Foto: Sophus Tromholt 1882/83 / Universitetsbiblioteket i Bergen Anna Aslaksdatter Gaup, Anna Johnsdatter (Jonsdatter) Sernby (Somby). Foto: Sophus Tromholt 1882/83 / Universitetsbiblioteket i Bergen Elvebåt fra Kautokeino. Foto: Sophus Tromholt 1882/83 / Universitetsbiblioteket i Bergen En gård i Autzie. Foto: Sophus Tromholt 1882/83 / Universitetsbiblioteket i Bergen

Fotografiene fra den norske amatørfotografen Sophus Tromholts reiser i Finnmark i 1882 og 1883 er tatt opp i UNESCOs verdensarvregister. Fotografiene gir et unikt innblikk i samisk kultur og dagligliv.

Memory of the World, som er UNESCOs rådgivende komité for verdens dokumentarv, vedtok i sommer å inkludere Sophus Tromholts fotosamling i det internasjonale Memory of the World-registeret. Samlingen består av flere hundre fotografier som viser Kautokeinos samiske kultur og folk.

Anerkjennelsen av Sophus Tromholts samling er en påminnelse om at norske samlinger har viktige bidrag til den globale kulturarven. - Anne Aasheim.

En unik historisk samling

Nordlysforskeren og amatørfotografen Sophus Tromholt (1851 – 1896) fotograferte landskaper, mennesker og folkeliv på sine reiser i Finnmark, og publiserte ved tilbakekomsten til Bergen en fotografisk portfolie under tittelen Billeder fra Lappernes Land. Han fikk i 1885 også utgitt reiseboken Under Nordlysets straaler på dansk og engelsk, en samling av reisebeskrivelsene han fikk publisert i Morgenbladet under reisen. Tromholts samling av 231 glassnegativer og 189 originalkopier oppbevares i dag i Avdeling for Spesialsamlinger i Universitetsbiblioteket i Bergen. Bildene benyttes ofte, særlig av den samiske befolkningen i Kautokeino.

Les mer om Tromholt og samlingen hos Universitetet i Bergen.

I sin begrunnelse for oppføringen skriver UNESCO blant annet:

- Disse portrettene er unike i sitt individualistiske og menneskelige utgangspunkt, de viser samefolket som noe mer enn rasebaserte stereotyper og eksotiske turistobjekter. Bildene er først og fremst en kilde for den internasjonale interessen for urfolks kultur og fremstillingen av urfolk som «annerledes». Tromholts bilder er viktige historiske og politiske kilder i denne debatten.

- Viktig bidrag

Memory of the World – Verdens  dokumentarv, er ett av flere UNESCO-program med mål om å verne og synliggjøre verdens kulturarv. Tromholts fotografier er den femte dokumentsamlingen i Norge som er oppført i registeret, andre norske samlinger tatt opp i registeret er blant annet manuskriptene til Henrik Ibsens Et Dukkehjem og arkivet etter Roald Amundsens ekspedisjon til Sydpolen.

- Det gleder oss at Sophus Tromhults samling er tatt opp i det internasjonale registeret, det er en fjær i hatten til komiteen for Norges dokumentarv og en påminnelse om at norske samlinger har viktige bidrag til den globale kulturarven, sier Anne Aasheim, Kulturrådets direktør.

Les mer om Verdens dokumentarv.
Les mer om de norske samlingene på det internasjonale registeret.

Norges dokumentarv

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Det finnes register på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå. I Norge heter registeret Norges dokumentarv. Kulturrådet er sekretariat for Komiteen for Norges dokumentarv.

Les mer om Norges dokumentarv.
Se nominasjonen av Sophus Tromholts samling til Norges dokumentarv.


blog comments powered by Disqus