Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

Kulturrådets museumsfagdager 2017

Professor Hagbarth Strøm underviser. Rikshospitalet, Kristiania, ca. 1910. Foto Rude & Hilfling, Oslo Museum.

Professor Hagbarth Strøm underviser. Rikshospitalet, Kristiania, ca. 1910. Foto Rude & Hilfling, Oslo Museum.

Kulturrådet arrangerer en rekke fagdager for museer og i 2017. Målet er kompetanseheving og inspirasjon gjennom erfaringsdeling, diskusjon og nettverksbygging.

Museumsfagdagene retter seg spesielt mot beslutningstakere og fagpersoner i museumssektoren og tilstøtende fagfelt og aktører.

- Tilbudet skal reflektere både faglige utfordringer i museene og samfunnsmessige endringer med relevans for museene, sier Espen Hernes, leder for museumsseksjonen i Kulturrådet. 

Gjennom året berøres tema som immateriell kulturarv, digital utvikling, formidling/publikum, forskning og museumspolitikk. Året avsluttes med utlysning av midler for neste 3-årige programperiode. 

Mer informasjon om arrangementene og eventuelle endringer legges fortløpende ut på Kulturrådets kalender.

Forskning + museum = sant?

29. august inviterer vi til fagdag på Verdensteateret i Tromsø, der temaet er museumsforskning.  Hvor er museene i norsk forskningspolitikk og hva slags virkemidler trengs for å styrke museumsforskningen i framtiden? Professor Brita Brenna, direktør Jostein Skurdal og professor Teemu Ryymin er blant innlederne som skal belyse museumsforskningen fra ulike perspektiver. Det blir også mulighet til å oppleve stumfilm med akkompagnement i en sal som er laget for nettopp dette. Kvelden før fagdagen inviterer Kulturrådet sammen med Perspektivet museum til mottakelse i museet med omvisning, mingling og musikk av Aggie Peterson. En perfekt opplading til fagdagen.

Tid: 29. august

Sted: Verdensteateret/Perspektivet museum, Tromsø

Les mer om denne fagdagen

Kjenn ditt publikum

21. og 22. september arrangerer vi fagdag i Alta om å nå og forstå publikum. Store deler av museenes virksomhet er rettet mot de besøkende. Men hvem er de, og hvilke erfaringer og opplevelser skjuler seg bak besøkstallene? Forsker og seniorrådgiver Ida Brændholt Lundgaard (Kulturstyrelsen, København), designantropolog Anna Kirah (Høgskolen i Oslo og Akershus), Malin Broby og Birgitta Martinius (Mølndahls Stadsmuseum, Gøteborg) er blant bidragsyterne. Programmet inneholder også korte presentasjoner fra museer der de deler tanker og erfaringer om eget publikumsarbeid. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til faglig fordypning i nordlysbyen Alta. Under fagdagen vil det bli omvisning i bergkunsten og verdensarven på Alta Museum.

Tid: 21.-22. september

Sted: Alta museum

Les mer om denne fagdagen

En ny museumspolitikk?

Hvor står vi etter 15 år med museumsreform? Har vi fått bedre museer? Hvordan vil politiske signaler og nye regioner påvirke framtidens museer?

TID: 14. november.
STED: Eidsvold 1814, Wergelands hus

Dette arrangementet er avlyst

Programlansering 2018-2020

Kulturrådet lanserer nye utviklingsprogrammer for museum for perioden 2018-2020.

TID:  Mandag 4. desember
STED: Oslo

Les mer om programlanseringen.

Kontakt

Per Olav Torgnesskar


blog comments powered by Disqus