Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

Nye utviklingsprogrammer for museum

Nettstedet «Samlingsnett» er en ressursbank for hele museumssektoren, som er en del av programmet for samlingsforvaltning. Prosjekteier er Museene i Sør-Trøndelag. Bildet viser en figur fra Ringve musikkmuseums samlinger. Foto: Ringve musikkmuseum

Nettstedet «Samlingsnett» er en ressursbank for hele museumssektoren, som er en del av programmet for samlingsforvaltning. Prosjekteier er Museene i Sør-Trøndelag. Bildet viser en figur fra Ringve musikkmuseums samlinger. Foto: Ringve musikkmuseum

Utviklingsprogrammene for museum lanseres 4. desember. Med søknadsfrist 5. juni neste år håper Kulturrådet at museene får tid nok til å utvikle gode prosjekter og finne sammen i fruktbare samarbeid.

Den 4. desember lanserer Kulturrådet nye treårige utviklingsprogrammer for museumssektoren. Lanseringen markeres med en fagdag på Kulturhuset i Oslo.

- Programbaserte prosjektmidler er et viktig verktøy i vår rolle som strategisk utviklingsaktør på museumsfeltet, sier Marie Skoie, fungerende seksjonsleder for museumsseksjonen. - Overgangen fra årlige utlysninger til treårige programmer har gitt oss bedre mulighet til å følge opp prosjektene underveis, og også bedre mulighet til å kople prosjekter og sikre overføringsverdier. 

Marie Skoie oppfordrer alle potensielle søkere til å komme på lanseringen 4. desember.

Kulturrådet har arrangert årlige samlinger for programprosjektene, og etablert facebookgrupper for å bidra til diskusjon og erfaringsdeling underveis.

- Det krever mer ressurser fra vår side å følge opp prosjektene såpass tett, men vi mener at utviklingsmidlene på denne måten kommer flere i sektoren til gode, sier Skoie

Flere av prosjektene i forrige programrunde resulterer i faglige fellesressurser som publikasjoner, nettjenester og digital infrastruktur.

Kulturrådet utlyser derfor nye treårige utviklingsprogrammer for museumssektoren.

Museumsprogrammene

Titlene på museumsprogrammene for perioden 2018-2020 er:

Programmene skal bidra til utvikling av kunnskap, verktøy, tjenester og metodikk.

Samordning og samarbeid står sentralt i Kulturrådets programtenkning, sier Marie Skoie, som oppfordrer til en tverrfaglig tilnærming til programmene.

Søknadsfrist er 5. juni 2018.

- Det gir potensielle søkere tid til å utvikle gode prosjekter, og til å finne sammen i fruktbare samarbeid, som for f.eks. gjennom de faglige museumsnettverkene, uttaler Marie Skoie


blog comments powered by Disqus