Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

Nye utviklingsprogrammer for museum

Nettstedet «Samlingsnett» er en ressursbank for hele museumssektoren, som er en del av programmet for samlingsforvaltning. Prosjekteier er Museene i Sør-Trøndelag. Bildet viser en figur fra Ringve musikkmuseums samlinger. Foto: Ringve musikkmuseum

Nettstedet «Samlingsnett» er en ressursbank for hele museumssektoren, som er en del av programmet for samlingsforvaltning. Prosjekteier er Museene i Sør-Trøndelag. Bildet viser en figur fra Ringve musikkmuseums samlinger. Foto: Ringve musikkmuseum

Utviklingsprogrammene for museum lanseres 4. desember. Med søknadsfrist 5. juni neste år håper Kulturrådet at museene får tid nok til å utvikle gode prosjekter og finne sammen i fruktbare samarbeid.

Den 4. desember lanserer Kulturrådet nye treårige utviklingsprogrammer for museumssektoren. Lanseringen markeres med en fagdag på Kulturhuset i Oslo.

- Programbaserte prosjektmidler er et viktig verktøy i vår rolle som strategisk utviklingsaktør på museumsfeltet, sier Marie Skoie, fungerende seksjonsleder for museumsseksjonen. - Overgangen fra årlige utlysninger til treårige programmer har gitt oss bedre mulighet til å følge opp prosjektene underveis, og også bedre mulighet til å kople prosjekter og sikre overføringsverdier. 

Marie Skoie oppfordrer alle potensielle søkere til å komme på lanseringen 4. desember.

Kulturrådet har arrangert årlige samlinger for programprosjektene, og etablert facebookgrupper for å bidra til diskusjon og erfaringsdeling underveis.

- Det krever mer ressurser fra vår side å følge opp prosjektene såpass tett, men vi mener at utviklingsmidlene på denne måten kommer flere i sektoren til gode, sier Skoie

Flere av prosjektene i forrige programrunde resulterer i faglige fellesressurser som publikasjoner, nettjenester og digital infrastruktur.

Kulturrådet utlyser derfor nye treårige utviklingsprogrammer for museumssektoren.

Museumsprogrammene

Titlene på museumsprogrammene for perioden 2018-2020 er:

  • Digitalisering og digital samlingsforvaltning – effektivitet, kvalitet og åpenhet
  • Samfunnsrolle og involvering – museenes makt og ansvar
  • Forskning i museer – kunnskapsproduksjon tilrettelagt av og for museene

Programmene skal bidra til utvikling av kunnskap, verktøy, tjenester og metodikk.

Samordning og samarbeid står sentralt i Kulturrådets programtenkning, sier Marie Skoie, som oppfordrer til en tverrfaglig tilnærming til programmene.

Søknadsfrist er 5. juni 2018.

- Det gir potensielle søkere tid til å utvikle gode prosjekter, og til å finne sammen i fruktbare samarbeid, som for f.eks. gjennom de faglige museumsnettverkene, uttaler Marie Skoie

Fagdag 4. desember

På fagdagen vil de nye utviklingsprogrammene bli presentert og diskutert. I tillegg vil Kulturrådets direktør Kristin Danielsen snakke om Kulturrådets utviklingsrolle, og deltakere fra programperioden 2015-2017 vil dele erfaringer til inspirasjon og læring.

- Fagdagen skal gi god anledning både til å stille spørsmål til Kulturrådet, og til å diskutere prosjektidéer med museumskolleger, sier Marie Skoie.

Har du spørsmål? Er du på jakt etter en prosjektpartner? Trenger du inspirasjon til prosjektplanleggingen? Kom på Kulturhuset den 4.12!

Arrangementet er gratis og vil bli strømmet.

Les mer og meld deg på her.

Kontaktperson

Marie Skoie

Per Olav Torgnesskar


blog comments powered by Disqus