Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

Forskning + museum = sant?

Fagdagen ble arrangert på Perspektivet Museum og Verdensteateret i Tromsø

Fagdagen ble arrangert på Perspektivet Museum og Verdensteateret i Tromsø

Hvor er museene i norsk forskningspolitikk? Hvordan legger institusjonene til rette for forskning og hva slags virkemidler trengs for å styrke museumsforskning i framtiden?

Dette var spørsmål til diskusjon da Kulturrådet inviterte til fagdag om museumsforskningens status og de institusjonelle vilkårene for forskning i museene, i Tromsø 29. august.

Teemu Ryymin (professor, UiB), Jostein Skurdal (direktør, Stiftelsen Lillehammer museum), Årstein Svihus (stipendiat, Museum Vest), Henrik Treimo (førstekonservator, Teknisk Museum) og Marianne A. Olsen (konservator, Perspektivet Museum) var blant innlederne og paneldeltakerne som belyste museumsforskningen fra ulike perspektiver.

presentasjoner fra møtet i Tromsø 29. august 2017 

Bilder

Om Kulturrådets fagdager for museer

Museumsfagdagene retter seg spesielt mot beslutningstakere og fagpersoner i museumssektoren og tilstøtende fagfelt og aktører.

Gjennom året berøres tema som immateriell kulturarv, digital utvikling, formidling/publikum, forskning og museumspolitikk. Året avsluttes med utlysning av midler for neste 3-årige programperiode. På flere av arrangementene er museer avgjørende samarbeidspartnere for både innhold og praktisk gjennomføring.

- Tilbudet skal reflektere både faglige utfordringer i museene og samfunnsmessige endringer med relevans for museene, sier Espen Hernes, leder for museumsseksjonen i Kulturrådet.

Se oversikt over alle museumsfagdagene i 2017

Kontakt

Hans Philip Einarsen


blog comments powered by Disqus