Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

Erfaringer fra museumsprogrammene til nå

Nasjonalmuseet delte sine erfaringer med bl.a. prosjektet Prinsipalkomponenter, som var en del av museumsprogrammet for digital utvikling. Ill: Forsøk på å identifisere prinsipalkomponentene i Tidemand og Gudes

Nasjonalmuseet delte sine erfaringer med bl.a. prosjektet Prinsipalkomponenter, som var en del av museumsprogrammet for digital utvikling. Ill: Forsøk på å identifisere prinsipalkomponentene i Tidemand og Gudes "Brudeferden i Hardanger"

Kulturrådets første runde med utviklingsprogrammer for museer er nå avsluttet. Noen av deltakerne delte sine erfaringer fra prosjektarbeidet under lanseringsseminaret for de nye museumsprogrammene. Samarbeid, tverrfaglighet og fleksibilitet ser ut til å være blant suksesskriteriene.

Utviklingsprogrammer for museer ble lansert for første gang våren 2015 med virkning 2015-2017. Les mer om museumsprogrammene her.

Mange av prosjektene er ikke avsluttet, og det vil ta noe tid før Kulturrådet har oppsummert de samlede erfaringene. Likevel ser vi noen klare tendenser som vi kan bygge videre på i neste programrunde med søknadsfrist 5. juni 2018. 

Mange har gode erfaringer med samarbeid på tvers av fag- og institusjonsgrenser. Ikke tvihold på plan A, er et annet råd. At prosjekter endrer seg underveis er Kulturrådet vant til. Det er ingen dramatikk i justeringer, så lenge endringer søkes om og godkjennes underveis. Vi ser også at mange prosjekter tar lenger tid enn planlagt, og at fasen mellom prosjekt og drift kan være uklar. Vi oppfordrer derfor til å forberede og forankre prosjektet godt, avgrense prosjekt- og driftsfase tydelig, og planlegge med tilstrekkelig tid til administrasjon, bl.a. sluttrapportering. Et annet råd kan være å teste prosjektsammendraget på kolleger, venner eller familie. Forstår de hva som er formålet med prosjektet? Klarer du å overbevise dem?

Se opptak fra lanseringsseminaret for museumsprogrammene 2018-2020

Lanseringsseminaret ble arrangert 4. desember 2017.

Presentasjoner (PDF)

Kulturrådet som utviklingsaktør. Kristin Danielsen, direktør Kulturrådet

Utviklingsprogrammer som virkemiddel. Espen Hernes, avdelingsdirektør Kulturrådet

Presentasjon av utviklingsprogrammene 2018-2020

Erfaringer fra forrige programrunde til inspirasjon og læring

Museumsprogrammene 2018-2020

Museumsprogrammene for 2018-20 skal bidra til å utvikle museumssektorens arbeid på digitalisering, forskning og museenes samfunnsrolle. Søknadsfristen er 5. juni kl 13.00.

Mer informasjon om utviklingsprogrammene for museum finner du her.

 


blog comments powered by Disqus