Musikk

Støtteordninger

arrangør­støtte

Arrangørstøtte musikk

 

Norsk kulturfond - Støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre.

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >