Musikk

Musikk

Aktuelt

50 millioner til musiker- og ensemblestøtte

Meg og kammeraten min har fått støtte for 2018 og 2019. Foto: Marthe Amanda vannebo

Meg og kammeraten min har fått støtte for 2018 og 2019. Foto: Marthe Amanda vannebo

Kulturrådet har bevilget 50,6 millioner kroner i støtte til musikere og musikkensembler for 2018, og flere bevilgninger vil bli gitt gjennom resten av 2018. Det ble gitt støtte til 127 profesjonelle utøvere, artister, grupper, vokal- og instrumentalensembler innen alle sjangre.

- Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte har prøvd å imøtekomme søknadssummen når de fastsatte størrelsen på tilskuddet, sier seniorrådgiver Henning Mongstad i Kulturrådet. - Ved flere tilfeller er tilskuddet avgrenset til deler av aktiviteten eller det er forutsatt at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen. Vedtakstekstene tydeliggjør for søkeren hva som konkret forventes gjennomført.

Musikkutvalget har lagt særlig vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet, men også forhold som musikalsk profil, gjennomføringsevne, kunstnerisk utvikling og virksomhetens omfang. Geografisk spredning av konsertvirksomhet og turneer er veklagt, selv om utøverne som søker oftest bor i de store byene.

- I den nye sammenslåtte ordningens retningslinjer presiseres det at konsertvirksomheten det søkes om tilskudd til kan foregå både i inn- og utland, men at konserter i Norge særlig vil bli vektlagt.

- Utvalget mener at flere aktører har et stort og viktig marked i utlandet. Det er derfor behov for at man også prioriterer konsertaktivitet i utlandet, noe som reflekteres i tildelingene, sier Mongstad.

Se hvem som har fått støtte

Jazz/improvisasjonsmusikk

Det ble behandlet 87 søknader og bevilget til sammen 12,4 millioner kroner til 46 søkere innen jazz/improvisasjonsmusikk. Erfaringsmessig er det fra dette feltet det kommer klart flest søknader, noe som også var tilfelle i år. Det søkes tilskudd til alt fra mindre turnéprosjekt til omfattende produksjons- og konsertvirksomhet, og det ble gitt bevilgninger som strekker seg fra kr 10 000 til kr 2,3 millioner. Innenfor jazz er det også klare sjangeroverskridende utøvere/ensembler som fikk tilskudd.

Populærmusikk

Det ble behandlet 48 søknader og bevilget til sammen 2,8 millioner kroner til 20 søkere innen populærmusikk. Utvalget mener å se at visse sjangeruttrykk ikke er representert i søknadene, særskilt er dette gjeldende for den elektroniske musikken.

Tradisjonsmusikk

Det ble behandlet 16 søknader og bevilget til sammen 1,6 millioner til 10 søkere innen tradisjonsmusikk. Utvalget ønsker flere søknader fra dette feltet. Sjangerfeltet preges bl.a. av at det er få nye søkere til ordningen.

Verdensmusikk

Det ble behandlet ni søknader og bevilget til sammen 1,4 millioner kroner til sju søkere innen verdensmusikk. Innenfor søknadene til verdensmusikk er det et mangfold av uttrykk.

Kor og vokalensembler

Det ble behandlet 19 søknader og bevilget til sammen 16,1 millioner kroner til 11 kor og vokalensembler. 6 av søkerne fikk avslag på bakgrunn av at de er amatørkor på høyt nivå som kan ivaretas av Norges korforbund sine ordninger. Utvalget har videre gjort noen justeringer av tilskuddsbeløp fordi konkurransen blant de prioriterte søkerne har blitt noe hardere.

Barn og unge

Det ble behandlet 19 søknader og bevilget til sammen 5,4 millioner kroner til 10 søkere som helt eller delvis retter virksomheten sin mot barn og unge. Flere av de 19 innkomne søknadene gjelder en blanding av skolekonserter og annen konsertvirksomhet. I tillegg er det gitt tilskudd til seks søkere som har en slik blanding av skolekonserter og andre konserter som ikke er rettet mot barn og unge i virksomheten sin. Skolekonserter blir ikke prioritert på ordningen og de aktuelle tilskuddene er øremerket de offentlige konsertene. Utvalget ønsker seg flere søknader fra barn- og ungefeltet med et større konsertomfang, og der konsertene er offentlige og åpne for et allment publikum.

Kontakt

Henning Mongstad, tlf 455 06 426


blog comments powered by Disqus