Musikk

Musikk

Aktuelt

Innspill om regionale kompetansesentre for musikk

Fra en nyMusikk-konsert med Christine Sun Kim under Ultima 2013. Foto: Ultimafestivalen, Henrik Beck

Fra en nyMusikk-konsert med Christine Sun Kim under Ultima 2013. Foto: Ultimafestivalen, Henrik Beck

Her kan du lese de 56 innspillene til Kulturrådets notat om de regionale sentrene og kompetansenettverkene for musikk og deres betydning og framtid i musikkfeltet.

Kulturrådet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å bidra til å utvikle og styrke de regionale sentrene og kompetansenettverkene for musikk. Det gjelder de regionale jazz- og folkemusikksentrene, samt kompetansesentrene og nettverkene mellom sentrene i hver region.

Faglig utvalg for musikk hadde utarbeidet et notat og det var invitert til en åpen runde for innspill til dette med frist 3. april. Les notatet

Det kom inn 56 innspill til fristen 3. april. Kulturrådet takker alle som har deltatt på innspillsmøte og sendt skriftlige kommentarer i forbindelse med Kulturrådets oppdrag om å utvikle strukturen i de regionale sentrene og nettverkene for musikk.

Om prosessen videre

Innspillene vil bli behandlet i Faglig utvalg for musikk, Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte. Beslutning om eventuelle endringer fattes i rådets møte i juni. Sentre og nettverk får utsatt frist for søknad om tilskudd for 2018. Søknadsfristen blir 2. september kl 13.

Innspill

 


blog comments powered by Disqus