Musikk

Musikk

Aktuelt

57,3 millioner til 111 festivaler

Midgardsblotfestjvalen i Borre i Vestfold er en av de få festivalene som fikk økt tilskudd i 2017. Her er Enslaved på scenen i år.

Midgardsblotfestjvalen i Borre i Vestfold er en av de få festivalene som fikk økt tilskudd i 2017. Her er Enslaved på scenen i år.

Kulturrådet har fordelt til sammen 57,3 millioner kroner til 111 musikkfestivaler for 2017. Hemsingfestivalen, Mozartfestivalen, Rosendal kammermusikkfestival, Podium, Sommarljom, Kammerfest i Østfold og Mablisfestivalen er nye på ordningen i 2017.

Årets tildeling til musikkfestivaler er klar. Kulturrådet har i høst behandlet 166 søknader til musikkfestivaler, med en samlet søknadssum på ca. 130 millioner kroner. 93 festivaler har fått støtte fra festivalordningen. Seks har fått flerårige tilsagn - dette er ti færre enn for 2016 og henger sammen med at musikkfestivalordningen blir justert fra og med 2018, da de tidligere knutepunktfestivalene inkluderes i ordningen. I tillegg har 18 festivaler fått støtte fra musikkarrangørordningen.

Ser hele festivalfeltet i sammenheng

- Vi er godt fornøyd med bredden og mangfoldet i årets festivaltildelinger. Kulturrådet ønsker å sikre et godt festivaltilbud over hele landet, og ønsker at alle sjangere og musikkformer skal nå et nytt og bredere publikum. I årets tildeling har fagutvalget prioritert festivaler av særlig nasjonal, regional og sjangermessig betydning og har vært opptatt av å harmonisere tilskuddsnivået for sammenlignbare festivaler, sier leder for musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte Jan Ole Otnæs.

Utvalget har også prioritert å gi støtte til nye, spennende initiativ, og har derfor valgt å gi arrangørtilskudd til flere mindre festivaler. Det er i den forbindelse også gitt 2 millioner kroner til 18 festivaler fra støtteordningen for musikkarrangører.

Videre har utvalget i denne runden hatt et kritisk blikk på festivalenes muligheter for egeninntjening, for i enda større grad å kunne legge til rette for et mangfold av uttrykk og musikkformer.

- Kulturrådet skal gi festivaler mulighet til å lage et kunstnerisk godt program, men det gis ikke støtte til festivaler som tar ut utbytte, eller har god nok inntjening uten støtte, og det har vi hatt ekstra oppmerksomhet om i år. Når  Kulturrådet nå har overtatt ansvaret for søknader fra de tidligere knutepunktfestivalene, vil det være viktigere enn noen gang å sikre en god helhetlig fordeling.  På samme tid skal både forutsigbarhet og muligheter for fleksibilitet og dynamikk opprettholdes i ordningen, sier Otnæs.

Her kan du lese om endringene i festivalordningen som ble vedtatt i rådsmøte 15.12.

Åtte nye festivaler

Nye festivaler på ordningen for 2017 er Hemsingfestivalen, Mozartfestivalen, Rosendal kammermusikkfestival, Podium, Sommarljom, Kammerfest i Østfold og Mablisfestivalen. Oslo World Music Festival, som tidligere har vært plassert på driftsstøtteordningen, har denne gangen søkt festivalstøtte og har for 2017 fått en bevilgning på samme nivå som driftsstøttetilskuddet i 2016. Største økninger er gitt til Tromsø jazzfestival med 100 000, samt Midgardsblot, Beyond the Gates og Varangerfestivalen med 75 000. 

Tildelingslister

Her finner du tildelingslisten til musikkfestivaler.

Her finner du oversikt over festivalene som har fått støtte fra arrangørordningen.

Her finner du en samlet oversikt over alle festivalene som har fått støtte for 2017.

Her finner du søkerliste for 2017.


blog comments powered by Disqus