Musikk

Musikk

Aktuelt

Har evaluert musikknettverket

Rapporten Kunskap och lärande för musikbranschen. Riri K. Green. Tangled (2009) © Riri K. Green/ BONO. Foto: Terje Skåre

Rapporten Kunskap och lärande för musikbranschen. Riri K. Green. Tangled (2009) © Riri K. Green/ BONO. Foto: Terje Skåre

Evalueringen av de regionale kompetansenettverkene for rytmisk musikk er nå ferdig.

Arbeidet med å evaluere kompetansenettverkene for rytmisk musikk ble påbegynt i vinter, og i august var rapporten Kunskap och lärande för musikbranschen – En evaluering av Norsk kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik klar for lansering. I evalueringen foreslås det at tilskuddsordningens form endres, med skisser til alternative modeller for videre utvikling.

Her kan du laste ned evalueringsrapporten.

Forfatterne fant at midlene fra dagens tilskuddsordning har finansiert en rekke nye tiltak som har kommet deler av de rytmiske musikkmiljøene til gode, bl.a. kurs og seminarer. Imidlertid viser evalueringen også at ordningen har hatt en rekke svakheter. Det pekes på uklarhet omkring begrepet "kompetanse" og utfordringer med hensyn til organisering og medfinansiering fra fylker og kommuner.

Andante

Andante – tools for thinking, ledet av Kim Forss, har gjennomført evalueringen for Kulturrådet. Teamet har lagt vekt på å undersøke om nettverksmodellen er relevant for aktørene i musikkbransjen og på hvilke måter nettverkene har tolket sine oppgaver og kompetansemål.

Andante har i rapporten besvart en rekke spørsmål blant annet omkring kompetansenettverkenes mål og målgrupper, faglige og organisatoriske løsninger, og hvilke resultater som er oppnådd i lys av kompetansebehovene til musikkmiljøene i de ulike regionene.

- Det har vist seg at de ulike regionene står overfor ulike utfordringer. Aktørene i de ulike nettverkene har også hatt ulikt utgangspunkt med tanke på etablering og finansiering. Som følge av dette er de ulike nettverkene noe ulikt innrettet. Det skal bli spennende å se hvilke konklusjoner evaluatorene trekker, sier leder for Fou-seksjonen i Kulturrådet, Ellen Aslaksen.

Statlig tilskudd

Statlig tilskudd til kompetansenettverk for rytmisk musikk ble for 2009 fordelt til fire nyopprettede nettverk etter søknad til Kulturdepartementet, og fra 2010 ble ansvaret for å fordele tilskuddene overført til Kulturrådet. Avsetningen ble økt fra 3 til 5 millioner kroner, og i tillegg til de fire nettverkene som hadde mottatt støtte i 2009, ble ytterligere to nye nettverk tatt inn i ordningen. De seks nettverkene som i dag mottar tilskudd, består av organisasjoner fra henholdsvis jazz-, pop/rock- og folkemusikkfeltet. For 2012 er det fordelt i alt kr 5 155 000 til nettverkene. 


blog comments powered by Disqus