Musikk

Musikk

aktuelt

Ber om innspill til utvikling av regionale musikksentre

Brak er et av de regionale kompetansesentrene for musikk. Foto: Brak

Brak er et av de regionale kompetansesentrene for musikk. Foto: Brak

Kulturrådet inviterer musikkfeltet til å komme med innspill til hvordan de regionale kompetansesentrene for musikk best kan videreutvikles og styrkes.

Kulturrådet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å bidra til å utvikle og styrke de regionale sentrene og kompetansenettverkene for musikk. Det gjelder de regionale jazz- og folkemusikksentrene, samt kompetansesentrene og nettverkene mellom sentrene i hver region. Kulturrådet arbeider med å kartlegge sentrenes virksomhet og regionale forutsetninger og muligheter. I denne prosessen inviterer Kulturrådet aktørene i feltet til å komme med kommentarer til et innspillsnotat om sentrene og deres betydning og framtid i musikkfeltet. 

Innspillsnotat

For bedre å belyse sentrenes betydning og fremtid i musikkfeltet, inviterer Kulturrådet åpent aktørene i feltet til å komme med innspill til notatet under. Notatet redegjør for bakgrunn og historikk, og inneholder vurderinger, spørsmål og forslag.

Innspillsnotat om utvikling av de regionale kompetansesentrene for musikk (pdf)

Frist for innspill er 3. april 2017. 

Innspill kan sendes på e-post til Preben von der Lippe

Alle innspillene vil bli offentliggjort på Kulturrådets nettsider etter fristen.

Innspillsmøte

3. mars arrangerte Kulturrådet et innspillsmøte som en del av høringsrunden. 21 korte innlegg ble det tid til på det 2,5 timer lange møtet. Møtet ble strømmet og du kan se opptaket her:

Se opptaket i et større vindu.

Kontaktperson

Preben von der Lippe


blog comments powered by Disqus