Musikk

Musikk

Inviterer til innspill om regionale sentre og kompetansenettverk for musikk

Brak er et av de regionale kompetansesentrene for musikk. Foto: Brak live

Brak er et av de regionale kompetansesentrene for musikk. Foto: Brak live

Kulturrådet inviterer til å komme med kommentarer til et notat om de regionale sentrene og kompetansenettverkene for musikk og deres betydning og framtid i musikkfeltet. Fristen er 3. april.

Kulturrådet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å bidra til å utvikle og styrke de regionale sentrene og kompetansenettverkene for musikk. Det gjelder de regionale jazz- og folkemusikksentrene, samt kompetansesentrene og nettverkene mellom sentrene i hver region.

Kulturrådet arbeider med å kartlegge sentrenes virksomhet og regionale forutsetninger og muligheter. I denne prosessen inviterer Kulturrådet aktørene i feltet til å komme med kommentarer til et innspillsnotat om sentrene og deres betydning og framtid i musikkfeltet. 

Innspillsmøte

For bedre å belyse sentrenes betydning og fremtid i musikkfeltet, inviterer Kulturrådet åpent aktørene i feltet til å komme med kommentarer til notatet om utvikling av de regionale kompetansesentrene for musikk. Notatet redegjør for bakgrunn og historikk til sentrene, og inneholde blant annet noen vurderinger fra utvalget og fremmer spørsmål og forslag som Kulturrådet ber om innspill til.

3. mars ble aktørene i musikklivet inivtert til å holde korte innlegg som innspill til Kulturrådets arbeid, med utgangspunkt i dette notat. Her kan du se opptak av møtet.

Kontaktperson

Preben von der Lippe

 


blog comments powered by Disqus