Musikk

Musikk

Aktuelt

Støtter musikkverk i alle sjangre

Kulturrådet har støttet

Kulturrådet har støttet "Musikkfabrikken" av Sigurd Slåttebrekk med midler til produksjon.

- Norsk musikkliv har aldri vært så mangfoldig som det er i dag, og det skapes ny og uventet musikk på høyt nivå innenfor alle sjangre og tradisjoner, sier rådsmedlem og leder av Faglig utvalg for musikk, Martin Eia-Revheim. Går du svanger med en idé til et verk kan du søke ordningen «Bestillingsverk og produksjonsstøtte».

- Vi ønsker å bidra til at det blir flere muligheter til å komponere og produsere musikk med høy kvalitet og at disse verkene når ut til et stort publikum, sier Eia-Revheim

Kulturrådet gir tilskudd til å komponere ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støtter vi et stort antall nye verk gjennom ordningen Bestillingsverk og produksjonsstøtte. Ordning henvender seg både til deg som har planer om å skape musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Honorarene skal gå til komponistene og det forutsettes at den som bestiller verket har en konkret plan for fremføring og formidling til publikum.

Styrke samarbeid mellom det frie feltet og framføringsinstitusjoner

Ordningen skal bidra til at det bl.a. blir flere samarbeid mellom det frie feltet og framføringsinstitusjoner, og åpner derfor for at også ulike produksjons- og arrangørmiljøer kan bestille verk. Slik håper vi at flere arenaer vil samarbeide om konsertproduksjoner og utfordre komponister, musikere og andre kunstnere til å skape ny musikk. Større musikkproduksjoner som tar i bruk sceniske element og flere uttrykk etterlyses særlig.

- Vi håper å se søknader om musikkverk og konsertproduksjoner som skapes for de mange flotte og konsertscenene og kulturhusene over hele landet, sier Eia-Revheim

Les om noen av prosjektene vi har støttet

Hva støttes ikke

Det er et krav av søker kan vise til konkrete fremføringsplaner. Ordningen gir ikke støtte til innspilling eller plateutgivelser. Dette kan det søkes støtte til i støtteordningene Publiseringsstøtte til musikkinnspillinger og Fonograminnspilling.

Retningslinjene til ordningen finner du her.

Tilskuddsordningen har søknadsfrist to ganger i året.


blog comments powered by Disqus