Hopp til innhold

Strategi og styringdokumenter for Norsk kulturfond

Her finner du strategi for Norsk kulturfond, områdeplaner per fagområde, habilitetsbestemmelser og lov og forskrift for Norsk kulturfond.

Strategi for Norsk kulturfond

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Lovdata: Lov om Norsk kulturråd

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond