Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Aktuelt

Kulturutredningen lagt fram

Bilde fra omslaget på Kulturutredningen 2014

Bilde fra omslaget på Kulturutredningen 2014

Enger-utvalget la frem Kulturutredningen 2014 tidligere denne måneden. Der blir det blant annet foreslått å øke midlene som blir kanalisert gjennom Norsk kulturfond.

Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen våren 2011 for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer.

- En nyttig og spennende beskrivelse av norsk kulturpolitikk, og dessuten en hyggelig annerkjennelse for arbeidet vi utfører i Kulturrådet, sier direktør Anne Aasheim.

Enger-utvalget framhever betydningen av nye og etablerte støtterordninger som er en del av Norsk kulturfond. De peker på at finansiering fra Kulturrådet oppfattes som et kvalitetsstempel og gir positive ringvirkninger i form av delfinansiering fra andre aktører.

Utvalget mener at bevilgningene gjennom Kulturfondet, knyttet til krav om faglig kvalitetsvurdering, bør økes ytterligere i årene som kommer.

- At Norsk kulturfond bør styrkes, er et viktig innspill med tanke på det frie feltet som vi har et spesielt ansvar for. Kulturfondets andel av de statlige kulturbevilgningene er omtrent den samme som i 2005, ca 6 %. Det frie feltet har altså ikke fått en større andel av bevilgningene som følge av Kulturløftet, sier rådsleder Yngve Slettholm.

Kulturutredningen 2014 gir en rekke tilrådninger om endringer på ulike områder i kulturpolitikken, og det argumenters blant annet for at trykket må ligge på kunstproduksjon, kvalitet og publikum.

- Utredningen er et godt grunnlag for videre diskusjon. Kulturrådet leser nøye, og skal komme med et høringssvar i løpet av våren, sier Anne Aasheim.

Kulturdepartementet har sendt Kulturutredningen 2014 ut på bred høring, med frist 1. juli,

Her kan du lese høringsbrevet .

Utvalgets vurdering av Kulturrådet

Kulturutredningen 2014

Kulturdepartementets pressemelding


blog comments powered by Disqus