Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Aktuelt

- Viktig økning for hele kulturlivet

Tone Hansen, rådsleder

Tone Hansen, rådsleder

I budsjettforliket mellom regjeringen og partiene Venstre og Krf ble Norsk kulturfond økt med 30 millioner kroner. –Venstre og KrF har forstått alvoret i situasjonen. Dette er viktige midler som kommer kulturlivet over hele landet til gode, sier rådsleder Tone Hansen.

-Jeg er veldig glad for at Norsk kulturfond fikk denne økningen i budsjettforliket. KrF og Venstre viser med dette at de ser at Rådets tildelinger har betydning for hele landet og dermed bidrar til å styrke bredden i norsk kulturliv, sier Hansen. Hansen sier at interessegrupper fra hele kulturlivet har bistått i arbeidet med å overbevise de to partiene i budsjettforhandlingene.

I følge forliket er 10 millioner kroner øremerket støtteordninger for konsertarrangører og musikkfestivaler. De resterende 20 millioner kroner er ikke øremerket. I rådsmøtet onsdag 13. desember ble det bestemt å bruke disse midlene til å styrke ordninger Rådet selv har prioritert i budsjettsøknaden for 2018. Midlene vil bli fordelt mellom tilskuddsordningene på det første rådsmøtet i 2018.


blog comments powered by Disqus