Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Fagleg utval for kulturvern

Behandlar søknader om prosjektstøtte og støtte til faglitteratur på kulturvernområdet.

Leder

Anne Marit Noraker (1971), Oppland
Noraker er cand. mag. med etnologi, arkivkunnskap, historie, statsvitenskap og kommunikasjonsrådgiving i fagkretsen. Hun er også billedkunstner. Noraker har vært direktør og seniorrådgiver ved Valdresmusea fra 2011. I perioden 1996-2011 var hun tilsatt i Oslo byarkiv der hun hadde oppgaver innen utvikling, utredning og formidling. I perioden 2009-2010 var hun tilsatt i tidligere ABM-utvikling, og deltok i et prosjekt for kartlegging av immateriell kulturarv i Norge (UNESCO-prosjekt). Rådsmedlem Norsk kulturråd 2014-2017, leder i Faglig utvalg for kulturvern 2014-2015 og medlem av Den norske komiteen for verdas dokumentarv 2013-2016.

Medlemmer

Dag Hundstad, (f. 1976), Hedmark
Hundstad har hovedfag i historie fra 2004 og er utdannet Ph.D. i 2013 fra Universitetet i Bergen med avhandlingen «Sørlandet – fra terra incognita til sommerferieland. Fire historiske analyser av regionalitet og regionalisme». Hundstad er postdoktor ved Universitetet i Agder

Kjerstin Kragseth, (f. 1963) Hordaland.
Kragseth har utdanning som master i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen og har historie og visuell kommunikasjon i fagkretsen. Hun har vært tilsatt som rådgiver i formidlingsavdelingen ved Bergen byarkiv siden 2007, og har i dag arkivformidling som spesialfelt.

Audun Kjus (f. 1972) Østfold
Kjus har hovedfag i folkloristikk fra 2000 og er utdannet Ph.D i kulturhistorie fra Universitetet i Oslo i 2007 med avhandlingen «Sakens fakta: fortellingsstrategier i straffesaker». Han er førstekonservator og seksjonsleder ved Norsk Etnologisk Gransking ved Norsk Folkemuseum, og arbeider primært med kulturhistorisk dokumentasjon og forskning.

Lene Serine Strøm (f. 1976) Sør-Trøndelag.
Strøm er utdannet arkeolog fra NTNU i 2005, og har vært tilsatt som konservator ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag siden 2006. Fungerer i dag som avdelingsleder ved Trondhjems Sjøfartsmuseum, og var i stilling som arkeolog ved NTNU i 2008-2009.

Harry Johansen (f. 1958), Finnmark.
Johansen er etablerer og eier av Govas Film- og Mediaproduksjon AS. Selskapet ble startet i 2011 og Johansen arbeider i hovedsak som filmfotograf og dokumentarfilmskaper.