Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Vurderingsutvalet for skjønnlitteratur for barn og unge

Handsamar søknader om innkjøp av skjønnlitteratur for barn og unge. NB: Faste medlemmer, suppleant og varamedlem skal ha bøker tilsendt.

Faste medlemmer

Stig Elvis Furset
Hotvetveien 118 a
3023 Drammen

Atle Hansen
Storhaugvegen 81
5416 Stord

Anne Horn
Klosterveien 15
1555 Son

Åse Marie Ommundsen
Hvalstadveien 32B
1395 Hvalstad

Suppleant

Kari Woxholt Sverdrup
Kastanjeveien 2B
3160 Stokke

Vara

Morten Olsen Haugen
Trøahaugen 50 
7690 Mosvik