Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Vurderingsutvalet for skjønnlitteratur for barn og unge

Handsamar søknader om innkjøp av skjønnlitteratur for barn og unge. NB: Faste medlemmer, suppleant og varamedlem skal ha bøker tilsendt.

Faste medlemmer

Torill Hofmo
Ullernv. 15
0280 Oslo

Arnfinn Kolerud Ødegard
6717 Flatraket

Stig Elvis Furset
Hotvetveien 118 a
3023 Drammen

Elise Seip Tønnessen
Vardåsveien 89
4637 Kristiansand

Suppleant

Kari Woxholt Sverdrup
Kastanjeveien 2B
3160 Stokke

Varamedlem

Atle Hansen
Storhaugvegen 81
5416 Stord