Om Kulturrådet

Nyhetsbrev

nyhetsbrev

Påmelding

Kulturrådet sender ut elektroniske nyhetsbrev til om lag 4 000 abonnenter. Nyhetsbrevet kommer ca en gang i måneden og her finner du saker om aktuelle hendelser, arrangementer, søknadsfrister, prosjekter vi har støttet og lignende.

Siste nyhetsbrev fra Kulturrådet


NKR

Se i nettleser  

 

Ny festivalordning fra 2018

Kulturrådets musikkfestivalordning er revidert. Fra og med neste år blir de tidligere knutepunktfestivalene del av ordningen, som dermed vil omfatte alle festivaler, fra festspill til små nisjefestivaler. Les mer


 

Siste rådsmøte i 2016

Årets siste rådsmøte blei halde i Oslo 13. og 14. desember. I løpet av to dagar delte rådet ut driftsstøtte for 2016, vedtok ny festivalordning, ga støtte til fri scenekunst, musikkfestivalar og hundrevis av andre prosjekttiltak. Ein kveldstur til Horten for å dele ut æresprisen til Forsvarets musikk vart det og tid til. Les meir.


 

Musikalsk, leikent og høgtidelig frå prisvinnar

- Dette er overveldande! Det gjer meg veldig rørt å ta imot landets gjevaste kulturpris på vegne av mine tilsette, sa kommandørkaptein Arnstein Lund då han, på vegne av Forsvarets musikk, fekk tildelt Kulturrådet sin ærespris onsdag 14. desember. Les meir.


 

57,3 millioner til 11 festivaler

Kulturrådet har fordelt til sammen 57,3 millioner kroner til 111 musikkfestivaler for 2017. Hemsingfestivalen, Mozartfestivalen, Rosendal kammermusikkfestival, Podium, Sommarljom, Kammerfest i Østfold og Mablisfestivalen er nye på ordningen i 2017. Les mer.


 

Satsar på barn og unge i kulturvernet

Oldefars dansemoves, ei samisk tidsreise og keramikkprosjekt i norske skular er tre av dei 14 prosjekta som blir støtta frå Kulturrådets øyremerka satsing på barn og unge i denne runden. Les meir.


 

Driftsstøtte til 96 virksomheter

Kulturrådet har bevilget 173 millioner kroner i driftsstøtte i 2017, til 96 kunst- og kulturvirksomheter. Kulturfondet har fått en svært moderat økning i 2017, og det er få søkere som har fått noen oppjustering av tilskuddet sammenlignet med 2016. Det er heller ikke inkludert nye søkere i ordningen. Les mer.


 

Millioner til utforskende og inkluderende scenekunst

Kulturrådet har bevilget ca 16 millioner kroner til 31 teaterprosjekter og 13 millioner til 25 danseprosjekter. - Den geografiske spredningen er god og mange av prosjektene i denne runden er rettet mot barn og unge, sier scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen. Les mer.


 

23 museer får støtte til sikringstiltak

Kulturrådet har delt ut 9 millioner kroner til 23 sikringstiltak i norske museer i 2017. - Vi ser en markant økning i antall søkere, men enda flere museer burde søke støtte, sier leder for museumsseksjonen Espen Hernes. Les mer.


 

48,7 millioner til musikere og musikkensembler

2017 tegner til å bli et godt musikkår rundt om i hele landet. Kulturrådet har fordelt nær 50 millioner kroner til 120 musikkensembler, utøvere og grupper. Les mer.


 

Ingen nedgang i tildelinger til barn og unge i 2016

Avsetningen til barn og unge ble lagt ned i 2015 og midlene overført til de øvrige fagområdene i Kulturrådet. En ny rapport viser at dette ikke har ført til nedgang i tildelingene til barn og unge, snarere tvert imot. Les mer.


JAN 
31
  31. januar - 1. februar 2017

Internasjonal kulturkraft

Norsk kulturforum og Kulturrådet inviterer til konferanse om internasjonalt kultursamarbeid i Bergen. Konferansen er rettet mot kulturarbeidere i kommuner og fylkeskommuner.


FEB 
7
 

Rådsmøte

Rådsmøta blir haldne seks gonger i året. Her møtest medlemmane i Kulturrådet til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde. Rådet blir orientert om vedtak i fagutvala og ein gjer også enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte.


FEB 
13
 

Styremøte i Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.


FEB 
14
 

Perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv

Kulturrådet inviterer til innspillsseminar for et nytt forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur. Forskere og andre interesserte inviteres til å komme med innspill som vil danne grunnlag for den videre programutformingen og for utlysningen av midler.Søknadsfrister

17. jan: Tverrfaglige tiltak

1. feb: Innkjøpsordning Ny norsk skjønn­litteratur

2. feb: Fri scenekunst teater

2. feb: Fri scenekunst dans

4. feb: Oversettelse og promotering av europeisk litteratur

9. feb: Fond for lyd og bilde prosjektstøtte

9. feb: Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Siste tildelingar

Sikringsmidlar til musea

Siste tildelingar frå Kulturfondet

Siste tildelingar frå Fond for lyd og bilete

NORSK KULTURRÅD | Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo. 
Tlf: +47 21 04 58 00 | www.kulturradet.no | E-post: post@kulturradet.no

 Følg oss på Twitter  Følg oss på Facebook  Abonnér på RSS
Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.