Om Kulturrådet

Nyhetsbrev

nyhetsbrev

Påmelding

Kulturrådet sender ut elektroniske nyhetsbrev til om lag 4 000 abonnenter. Nyhetsbrevet kommer ca en gang i måneden og her finner du saker om aktuelle hendelser, arrangementer, søknadsfrister, prosjekter vi har støttet og lignende.

Siste nyhetsbrev fra Kulturrådet


NKR


Se i nettleser

 

 

 

Direktøren på norgesturné

Kristin Danielsen planlegger å reise på turné i så mange fylker som mulig i løpet av 2017. Det foreløpig siste stoppet var i Troms. Les mer


 

Første rådsmøte i 2017

Årets første rådsmøte blei halde i Oslo tysdag 7. februar. Dei store sakene på møtet var fordeling av Kulturfondet på fagområde og tilskotsordningar for 2017, oppnemning av nytt fagutval og rådets budsjettsøknad for 2018. Les meir


 

Nytt nettsted for immateriell kulturarv

Kulturrådet inviterer til lansering av en digital oversikt over norske immaterielle uttrykk.  Seminaret 6. mars markerer at det er 10 år siden Norge ratifiserte UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv.  Les mer


Etablering av Kreativt Norge i gang

 

Etablering av Kreativt Norge i gang

- Vi er i gang med å utvikle Kreativt Norge som en del av Kulturrådet. Vi har god oversikt over feltet som i dag får støtte fra fondene vi forvalter og ser frem til å gå i dialog med bransjene om veien videre, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen. Les mer


 

Kulturrådets museumsfagdager 2017

Kulturrådet arrangerer en rekke fagdager for museer i 2017. Målet er kompetanseheving og inspirasjon gjennom erfaringsdeling, diskusjon og nettverksbygging. Les mer


 

Tilrettelagt kvalitet?

Hvordan påvirker kravet om at kultur skal være tilgjengelig for alle kvaliteten på kunsten? I dette essayet diskuterer Lene Ask om man bør ha egne kvalitetsvurderinger for tilrettelagt kunst? Les mer


 

Skal utrede kulturtidskriftene i Norge

Høgskulen i Volda skal undersøke de allmenne kulturtidsskriftene på oppdrag fra Kulturrådet. Målet er å kartlegge situasjonen og å bidra til økt kunnskap om deres betydning i offentligheten. Les mer


 

Søk om EU-støtte til talentutvikling!

EUs kulturprogram Kreativt Europa lyser ut midler til plattformsamarbeid. Ordningen fokuserer på å løfte frem unge talenter gjennom europeiske samproduksjoner og programmering av et mangfold av artister fra ulike europeiske land. Les mer


 

Lanserer evaluering av gjesteoppholdsstøtten

Kulturrådet lanserer rapporten "På besøk. Evaluering av gjesteoppholdsstøtte for arenaer" i Bergen 9. mars. Les mer


 

Feb
13

 

Styremøte Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Les mer


Feb
14

 

Perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv

Kulturrådet inviterer til innspillsseminar for et nytt forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur. Les mer


Feb
17

 

Åpent møte om Kulturrådets scenekunstordninger

Informasjon om Kulturrådets støtteordninger på scenekunstfeltet og panelsamtale om ordningene. Les mer


Feb
21

 

Informasjonsmøte: Tilskuddsordningen for litteraturformidling

Forfattere, oversettere, kritikere, litteraturfestivaler, bibliotek, skoler m.m. inviteres til informasjonsmøte om tilskuddsordningen for litteraturformidling. Les mer


Mars
3

 

Innspillsmøte om regionale sentre og nettverk for musikk

Kulturrådet inviterer til innspillsrunde om regionale sentre og nettverk for musikk i Mølleparken i Oslo. Les mer


Mars
6

 

Lanseringsseminar: Immateriell kulturarv i Norge

Seminaret markerer 10-årsmarkeringen for norsk ratifisering av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv og lanseringen av nettstedet immateriellkulturarv.no. Les mer


Mars
8

 

Seminar om musikkproduksjon

Fagutvalgene for musikk og for musiker- og ensemblestøtte kommer til Bergen, sammen med musikkseksjonen i Kulturrådets administrasjon for å møte det lokale musikkfeltet og snakke om musikkproduksjon. Les mer


Mars
9

 

Lansering av evaluering av gjesteoppholdsstøtten

Kulturrådet lanserer rapporten "På besøk. Evaluering av gjesteoppholdsstøtte for arenaer". Les mer


Mars
20

 

20.-22. mars

Møte i Utvalget for statens kunstnerstipend

Utvalget for statens kunstnerstipend tildeler midler etter innstilling fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Les mer


Mars
28

 

Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder

Lanseringskonferanse for det nordiske prosjektet Kulturen og frivillighetens rolle i integrering og inkludering. Les mer


 

 

 

 

NORSK KULTURRÅD | Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo.
Tlf: +47 21 04 58 00 | www.kulturradet.no | E-post: post@kulturradet.no

 

Følg oss på Twitter

Følg oss på Facebook

Abonnér på RSS

Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.