Om Kulturrådet

Nyhetsbrev

nyhetsbrev

Påmelding

Kulturrådet sender ut elektroniske nyhetsbrev til om lag 4 000 abonnenter. Nyhetsbrevet kommer ca en gang i måneden og her finner du saker om aktuelle hendelser, arrangementer, søknadsfrister, prosjekter vi har støttet og lignende.

Siste nyhetsbrev fra Kulturrådet

 

Æresprisen til Miloud Guiderk 
Konsertarrangør Miloud Guiderk ble tildelt Kulturrådets ærespris. Guiderk fikk prisen for sitt genuine engasjement og arbeid på konsertarrangørfeltet gjennom mer enn 40 år. Les mer

 

Tid for å søke om kunstnerstipend! 
I år har vi gjort det enklere å søke om kunstnerstipend. Nå skal du bare fylle ut ett søknadsskjema, samme hvor mange stipendordninger du søker på. Søknadsfristen er 17. oktober. Les mer

 

Tildelingar i rådsmøtet 
Dokumentarfilmen om "Den siste norske cowboy" var eit av mange kunst- og kulturprosjekt som vart støtta i årets fjerde rådsmøte. Les meir


 

Basisfinansiering til Tori Wrånes 
Performancekunstneren Tori Wrånes var den eneste nye som fikk tildelt flerårig støtte over ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. I 2017 rommer ordningen dermed 14 kunstnerskap. Les mer

 

Øremerkede midler til musikkprosjekter for barn og unge 
Kulturrådet etterlyser flere gode musikkprosjekter for barn og unge. Derfor har 1,4 mill. kroner blitt øremerket til prosjekter for denne gruppen. Midlene må søkes til fristen 5. desember 2017. Les mer


 

Søk EU-midler til samarbeidsprosjekter 
Nå kan du søke støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter fra EUs kulturprogram Kreativt Europa. Søknadsfrist er 18. januar 2018. I år er det også satt av midler til prosjekter rettet mot EUs kulturarvår 2018. Les mer


 

Ny rapport om de faglige museumsnettverkene 
Kulturrådet har kartlagt museumsnettverkene i en ny rapport. Status i nettverkslandskapet viser en positiv utvikling, men rapporten peker også på noen utfordringer og forbedringspunkter. Les mer


 

Utredning om konsertarrangører i Norge 
Kulturrådet utlyser et utredningsoppdrag som skal kartlegge og analysere utviklingen på arrangørfeltet, de ulike arrangørene for profesjonell musikk sin rolle og funksjon og betydningen av de offentlige virkemidlene på området. Les mer


 

Hva mener du om samisk kunst? 
Årskonferansen tar i år for seg samisk kunst og dens plass i den nasjonale fortellingen. Kulturrådet ønsker at mange stemmer deltar i samtalen. Vi inviterer derfor deg til å sende inn tanker om samisk kunst, ditt kunstverk eller tipse oss om tekster og verk som belyser tematikken. Les mer


 

Vil du lede museumsseksjonen? 
I 2018 åpner Kulturrådet kontor i Bodø. Derfra skal vi jobbe med museumsfeltet i hele landet. Nå søker vi deg som vil lede Kulturrådets museumsarbeid. Arbeidssted Bodø, søknadsfrist 1. oktober. Les mer


 

Kulturrådet og Kunnskapsverket inngår samarbeid 
Kulturrådet inngår nå et formelt samarbeid med Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer. Kulturrådet overtar det formelle ansvaret for koordinering og oppfølging av Kunnskapsverket. Les mer


SEPT
28

 

Informasjonsmøte: Europeisk kulturarvår - prosjektmidler

Informasjonsmøte om prosjektmidler i forbindelse med EUs kulturarvår 2018.


Sept
29

 

Informasjonsmøte: Statens kunstnerstipend

I forkant av årets søknadsfrist inviterer Kulturrådet til informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend i Trondheim.


Okt
4

 

Informasjonsmøte: Statens kunstnerstipend

I forkant av årets søknadsfrist inviterer Kulturrådet til informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend i Oslo.


Okt
9

 

Åpen dag: EUs kulturprogram Kreativt Europa

Ønsker du veiledning på ditt prosjekt eller mer informasjon om Kreativt Europa? Kontakt oss for å gjøre en avtale denne dagen.


Okt
17

 

Informasjonsmøte: EUs kulturprogram Kreativt Europa

Vi informerer om mulighetene for prosjektstøtte gjennom EUs kulturprogram, Kreativt Europa.


Okt
17

 

Søknadsskrivekurs: Kreativt Europa

Kurs som passer for potensielle prosjektledere og partnere som har utarbeidet en idé og skal søke til kommende søknadsfrist.


Okt
18

 

Styremøte Fond for lyd og bilde

Styremøte i Fond for lyd og bilde. Fondet skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak.


Okt
26

 

Rådsmøte

Møte i Kulturrådet. Rådet forvalter Norsk kulturfond.


Nov
9

 

Kulturrådets årskonferanse

Årskonferansen 2017 arrangeres i samarbeid med Sametinget. Mot slutten av det samiske jubileumsåret retter vi blikket framover og diskuterer plassen det samiske har i den nasjonale fortellingen, i en nordisk samisk kontekst og i global sammenheng.


Nov
13

 

Åpen dag: Kreativt Europa

Ønsker du veiledning på ditt prosjekt eller mer informasjon om Kreativt Europa? Kontakt oss for å gjøre en avtale denne dagen.


 

NORSK KULTURRÅD | Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo.
Tlf: +47 21 04 58 00 | www.kulturradet.no | E-post: post@kulturradet.no

Følg oss på Twitter

Følg oss på Facebook

Abonnér på RSS

Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.