Om Kulturrådet

Nyhetsbrev

nyhetsbrev

Påmelding

Kulturrådet sender ut elektroniske nyhetsbrev til om lag 4 000 abonnenter. Nyhetsbrevet kommer ca en gang i måneden og her finner du saker om aktuelle hendelser, arrangementer, søknadsfrister, prosjekter vi har støttet og lignende.

Siste nyhetsbrev fra Kulturrådet


NKR

Se i nettleser  

 

17,5 millioner til kulturell og kreativ næring

– Den første søknadsrunden for kulturell og kreativ næring viser et stort behov for å styrke støtteapparatet mellom utøvere, institusjoner og publikum, sier Kristin Danielsen, direktør for Kulturrådet. 62 søkere fikk innvilget støtte. Les mer


 

De Castbergske barnelover er blitt en del av Verdens dokumentarv

De Castbergske barnelover ble vedtatt på Stortinget i 1915. De var radikale i europeisk sammenheng fordi de gav barn født utenfor ekteskap rett til arv etter far. Nå er lovene blitt innlemmet i UNESCOs register for verdens dokumentarv. Les mer


 

Når makt forskyves fra kunstfeltet til publikum

Kan fagfeltet kvalitetssikre hvordan kunst formidles når alle er smaksdommere? Gerd Elise Mørland tar for seg kunstformidling i Kulturrådets essayserie om kvalitet. Les mer


 

Etterlyser juletradisjonar

Nokre juletradisjonar blir vidareført av yngre folk og nye tradisjonar kjem til. Har du ein juletradisjon du vil fortelje om? Kulturrådets nettstad immateriell kulturarv er open for alle. Les meir på immateriellkulturarv.no


 

Gjenopplev årskonferansen

Kulturrådets årskonferanse hadde temaet Samisk vrede. Konferansen ble åpnet med taler av kulturministeren og samtingspresidenten. Nå kan du se disse og alle de andre innleggene på nettsidene våre. Les mer


 

Lansering av Kunst i tall

12. desember lanserer Kulturrådet Kunst i tall 2016 i Trondheim. Rapporten presenterer for første gang nasjonale omsetningstall for scenekunst. I tillegg blir fjorårets tall for musikk, litteratur og visuell kunst presentert. Les mer


 

Vil du være med å utvikle framtidas museer?

Vil du være med på etableringen av Kulturrådets nye kontor i Bodø? Det er ledig 3-5 faste stillinger som rådgivere/seniorrådgivere med arbeidssted Bodø. Les mer om stillingene på Jobb Norge


 

Husk søknadsfristen 5. desember!

5. desember er det søknadsfrist for mange støtteordninger under Norsk kulturfond. Vi oppfordrer alle til å begynne i god tid med søknaden. Les mer


 

Søk om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024

Norske byer kan søke om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024, søknadsfristen er 10. september 2018. Les mer


Des 
4
 

Fagdag: Programlansering museum 2018-2020

Kulturrådet lanserer nye utviklingsprogrammer for museum for perioden 2018-2020. Seminaret strømmes fra Oslo.


Des 
7
 

Styremøte Fond for lyd og bilde

Behandler søknader til de løpende ordningene som har kommet inn innen 31. oktober.


Des 
11
 

Åpen dag: EUs kulturprogram Kreativt Europa

Kulturrådet arrangerer åpen dag om Kreativt Europa. Alle som ønsker veiledning på sitt prosjekt eller mer informasjon kan henvende seg for å gjøre en avtale.


Des 
12
 

Lanseringsseminar: Kunst i tall

Kulturrådet lanserer Kunst i tall 2016. Rapporten presenterer nye nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst. Seminaret strømmes fra Trondheim.


Des 
13
 

Rådsmøte Norsk kulturfond

I rådsmøta blir rådet orientert om vedtak i fagutvala og ein gjer også enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte.


 

Søknadsfrister

5. des: Norsk kulturfond

15. des: Norsk-islandsk kultursamarbeid

Ledige stillinger

26. nov: Vikariat som førstekonsulent i Kulturrådet

10. des: 3-5 rådgivere/seniorrådgivere med arbeidssted Bodø.

NORSK KULTURRÅD | Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo. 
Tlf: +47 21 04 58 00 | www.kulturradet.no | E-post: post@kulturradet.no

 Følg oss på Twitter  Følg oss på Facebook  Abonnér på RSS
Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.