Internasjonalt

Kreativt Europa

fakta

Om Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa har et delprogram for kunst- og kultur og et delprogram for TV, film og spill. Kulturrådet har ansvaret for å informere og veiledede norske aktører om programmet for kunst og kultur, mens Norsk filminstitutt har ansvaret for å informere og veilede norske aktører om programmet for TV, film og spill.

Les mer om medieprogrammet hos Norsk filminstitutt.

Kreativt Europa - delprogrammet for kunst og kultur.

Under delprogrammet for kunst og kultur er det fire forskjellige ordninger hvorfra norske aktører kan søke om økonomisk støtte. Under finner du mer informasjon om disse ordningene, men først litt felles informasjon som gjelder for alle ordningene:

 1. Kulturelle og kreative aktører er aktører innenfor sektorer der aktivitetene er basert på kulturelle verdier og/eller kunstnerisk og kreativ utfoldelse. Typiske sektorer er: arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, audiovisuell (film, TV, spill og multimedia), kulturarv, design, festivaler, musikk, scenekunst, forlag og visuell kunst.
 2. Enheten som søker om EU støtte, må ha vært registrert som en juridisk enhet i minst 2 år ved søknadsfristtidspunktet.
 3. Norske aktører kan både som stå som prosjektleder og koordinerende enhet eller som prosjektdeltaker og medlemsorganisasjon. Norske aktører deltar i Kreativt Europa på lik linje med aktører fra EUs medlemsland.
 4. Alle søkere må registrere seg i søknadsportalen.
 5. Fristene i utlysningstekstene er absolutte – begynn i god tid før fristen!
 6. Utlysninger av midler, resultater og nyheter om Kreativt Europa – delprogrammet for kunst og kultur vil bli publisert fortløpende på Kulturrådets Kreativt Europa-sider.
 7. Ta kontakt dersom du ønsker veiledning til å søke støtte fra Kreativt Europa – delprogrammet for kunst og kultur.
 8. Sjekk ut prosjektbanken vår for å se eksempler på hvilke norske aktører som har mottatt støtte fra det forrige kulturprogrammet til EU.

Se utlysningene på EUs nettsider.

EUs søknadsportal.

Støtteordninger

Kulturdelen av Kreativt Europa-programmet har fire støtteordninger:

 1. Støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter
 2. Støtte til oversettelse og promotering av europeisk litteratur
 3. Støtte til europeiske nettverk
 4. Støtte til europeiske plattformer

Informasjonsmateriell

Last ned brosjyren om kulturdelen av Kreativt Europa (pdf)

Last ned brosjyren om Kreativt Europa (pdf)

Kontaktpersoner

Thea Breivik