Om Kulturrådet

Norsk-islandsk kultursamarbeid

Fond og avsetninger

Norsk-islandsk kultursamarbeid

Hensikten med avsetningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island.

Både norske og islandske aktører kan søke. Tiltak som får støtte skal ha relevans for begge land og helst gi avkastning i form av varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere eller forskere lenge etter at det konkrete prosjektet er gjennomført. Til sammen skal prosjektene representere et mangfold av kunstneriske uttrykk og kulturfaglige disipliner, og både historiske og samtidsrettede tiltak skal ivaretas.

Det islandske departementet og Kulturrådet vil foreta en årlig samlet vurdering av alle innkomne søknader i mars/april måned.

Historikk

Den årlige avsetningen til norsk-islandsk kultursamarbeid ble opprettet i 1994 og bekjentgjort av kong Harald ved besøket på Island i forbindelse med 50-års jubileet for den islandske republikken. Midlene disponeres på bakgrunn av samråd mellom det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og Norsk kulturråd. Den årlige avsetningen er på ca. 1,4 mill. norske kroner.

Fra 2012 har Kulturrådet overtatt forvaltningen av avsetningen til norsk-islandsk kultursamarbeid fra Kulturdepartementet.