Om Kulturrådet

Museumsutvikling

Fond og avsetninger

Museumsutvikling

Kulturrådet skal gi tilskot til og initiere eit vidt spekter av samarbeids- og prosjekttiltak innanfor museumsfeltet.

Norsk kulturråd har oppgaver knyttet til utvikling, forvaltning og rådgiving på museumsfeltet. En viktig del av forvaltningen er knyttet til mål- og resultatstyring. Dette innebærer bl.a. å bidra til å utvikle en god målstruktur og hensiktsmessige resultatindikatorer, samt utarbeide tilstandsrapporter og forslag til tiltak for bedre måloppnåelse i museumssektoren

Et sentralt virkemiddel i Kulturrådets rolle som strategisk utviklingsaktør på museumsfeltet er programbasert utlysning av prosjektmidler. Fra og med 2015 erstatter spillemidler fra Norsk tipping tidligere midler på post 77 Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet.