Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Aktuelt

Kulturrådet fremmer kvinners stemmer i 2013

Kvinneopptog i Lillehammer. Kvinner stemmer for stemmerett. Landskvinnestemmerettsforeningen var samlet til møte i Lillehammer i 1908. Her marsjerer de gjennom Lillehammers gater. Foto: Ukjent/Maihaugen Kristiansand Symfoniorkester har fått støtte til et bestillingsverk av Lene Greager anledning Stemmerettsjubileet. Bildet viser Greager i Torbjørnsbu gruver, fra utstillingen SPUNK: ROM i Bomuldsfabriken, 2012. Utstillingen ble støttet av Kulturrådet. Foto: Bomuldsfabriken Kunsthall Video: Forestillingen <i>Det vidunderlige sker ikke saadan til hverdags.</i> Støttet av Norsk kulturfond. Antologien <i>Formødrenes stemmer, Kvinneliv rundt stemmeretten</i> ble kjøpt inn av Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa i 2013. Boken blir sendt ut til alle folkebibliotek i Norge. Foto: PAX Forlag Kulturrådet har fått laget digitale fortellinger om kvinnesakspionerer på Digitalt fortalt. Norske Kvinners Nasjonalråd, 1904. F.v.: Karen Grude Koht, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog, Betzy Kjelsberg og Katti Anker Møller. Foto: Nasjonalbiblioteket Wulfsbergs skole 1898. Drammen byarkiv har fått støtte fra Kulturrådet for digitalisering av fire privatarkiver i tilknytning til stemmerettsjubileet. Foto: Drammen byarkiv / Jo Sellægs samling Mamacitasprosjektet har fått støtte fra Norsk kulturfond til å skape et nettverk for utøvere innenfor alle undersjangrene av hip hop. Foto: Mamacitas Faksimile av første side av grunnlovsforslaget fra 1886 som for første gang fremmer innføring av stemmerett for kvinner på lik linje med menn. Dokumentene fra innføringen av allmenn stemmerett i 1913 er tatt opp i Norges dokumentarv. Foto: Stortingsarkivet Den Skandinaviske Kvindekongress i 1902. Foto: Severin Worm-Petersen. Riksarkivet, Privatarkiv 0379, Norske Kvinners Sanitetsforening, U Foto, eske 29, dokument 3598. Ingeborg Lyche var Kulturrådets første direktør, sammen med statsråd Helge Sivertsen og ekspedisjonssjef Leif J. Wilhelmsen utarbeidet hun retningslinjene for Norsk kulturråd. Lyche ledet Kulturrådet fra etableringen i 1965 til 1977. Foto: NTB / Scanpix 1967

11. juni er det 100 år siden allmenn stemmerett ble innført. Stemmerettsjubileet setter preg på kulturlivet i 2013 og det gjenspeiles også i Kulturrådets virksomhet.

Se prosjekteksempler og video i bildegalleriet over.

Støtte til jubileumsprosjekter

Stemmerettsjubileet har inspirert mange kunstnere og institusjoner til å utvikle og arrangere prosjekter knyttet til kvinners stemme i kunsten og samfunnet ellers. Kulturrådet har tildelt midler til flere jubileumsarrangementer.

Kristiansand Symfoniorkester har fått til sammen 446 000 kr fra Norsk kulturfond til bestillingsverk fra Lene Grenager, Therese Birkelund Ulvo, Anna Jastrzebska og Bente Leiknes Thorsen til den nasjonale markeringen av stemmerettsjubileet.

Sceneforestillingen «Det vidunderlige sker ikke saadan til hverdags» fikk til sammen 256 000 kr til prosjektet og komponistene fra Norsk kulturfond. Inititativtaker Anne Hytta har i samarbeid med folk-strykekvartetten Tokso, samtidsdanserne Astrid Groseth, Marte Reithaug Sterud, Solveig Styve Holte og scenekunstner Tora Ferner Lange utarbeidet forestillingen «Det vidunderlige sker ikke saadan til hverdags» som hyllest til Gina Krog og andre kvinnesaksforkjempere. Forestillingen ble fremført ved Riksscenen tidligere i år.

Stillbilde fra «Det vidunderlige sker ikke saadan til hverdags».  Se opptak fra forestillingen i bildegalleriet over.
Foto: Millimedia

I årets første innkjøpsrunde av sakprosa ble antologien Formødrenes stemmer, Kvinneliv rundt stemmeretten innkjøpt. Boken gir ti portretter av vanlige norske kvinner som levde da full kvinnestemmerett ble innført. Deres livshistorier er rammet inn av fagartikler om kvinners levekår og muligheter i årene rundt 1913, og om kvinners politiske adferd og påvirkning i årene etterpå.

Les mer om innkjøpsordningen for sakprosa.

Likestillingsmillionen

I jubileumsåret har Kulturrådet lyst ut en ny ordning som skal fremme kvinners stemmer på musikkfeltet. På oppfordring fra Kulturdepartementet gikk flere aktører i musikklivet i 2012 sammen for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Et av resultatene av arbeidet er den såkalte Likestillingsmillionen, en forsøksordning for likestillingsprosjekter på musikkfeltet. Etter første søknadsrunde har syv prosjekter fått tildelt støtte, flere med rekruttering og holdningsskapende arbeid som hovedformål. En av de som har fått støtte er Mamacitasprosjektet, som retter seg mot unge jenter innenfor hip hop-miljøet. Prosjektet ønsker å skape et nettverk for utøvere innenfor alle undersjangrene av hip hop (rap, sang, dans, skate, gatekunst og tekstskriving).

Les mer om likestillingsmillionen.

Kvinnesak i arkivene

Digitalisering og bevaring er kjerneområder for Kulturrådet. Kulturrådet er sekretariat for komiteen for Norges dokumentarv, som er en norske delen av UNESCOs Memory of the World-arkiv. I samlingen finner du stortingsdokumentene fra innføring av allmenn stemmerett i 1913, også det første forslaget fremmet på Stortinget i 1886.

Les mer om Norges dokumentarv.

Kulturrådets formidlingsprosjekt Digitalt fortalt samarbeider med komiteen for Stemmerettsjubileet 2013 i å formidle historier i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013. I anledning jubileet har Kulturrådet fått laget fire digitale fortellinger om de fire store kvinnesaks- og likestillingspionerene Camilla Collett, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen.

Les mer om kvinnesakspionerene.

Skolekjøkken i Drammen. Foto: Drammen byarkiv / Jo Sellægs samling.

I anledning Stemmerettsjubileet har Kulturrådet bevilget 40 000 kr til Drammen byarkiv til digitalisering av privatarkiver knyttet til jubileet. Fire privatarkiver er tilgjengeliggjort:

  • Drammen lærerinneforening 1912-1966
  • Privatarkivet etter Thea Ebbell
  • Drammen Kvinnesaksforening 1896-1996
  • Drammen krets av Landskvinnestemmerettsforeningen 1890-1928

Arkivene er allerede tatt i bruk til nettstedet http://www.kvinnestemmerett.no/, hvor kommunale arkivinstitusjoner fra Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder samarbeider om å markere stemmerettsjubileet.

Les mer om arkivet etter Drammen lærerinneforenings hos Drammen byarkiv.

Arrangementer

På arrangementssiden er også kvinners stemmer fokus i 2013.

Tema for Arkivdagen 2013 er Stemmer, med fokus spesielt på stemmerettsjubileet. På Arkivdagen i november 2013 vil arkivinstitusjoner i hele Norden åpne sine dører for publikum. Publikum kan komme inn i magasinene, høre foredrag og besøke utstillinger. Arkivene dokumenterer ikke bare stemmerett og kampen for denne, men inneholder millioner av stemmer fra fortiden som får komme til orde på Arkivdagen. Kulturrådet er samarbeidspartner og koordinerer Arkivdagen.

Følg med på Arkivdagen.no for arrangementskalender.

Den kulturelle skolesekken arrangerer det årlige inspirasjonsseminaret Flatbrød og sirkus i september. I år handler seminaret om historiefortelling, og programmet byr bl.a. på nye perspektiver på norske kvinners kamp for stemmerett. Kulturrådet er sekretariat for Den kulturelle skolesekken.

Meld deg på Flatbrød og sirkus.

Direktørene

Kulturrådets første direktør var Ingeborg Lyche, hun også hadde en viktig rolle i etableringen av Norsk kulturråd. Lyche ledet Kulturrådet i 12 år, frem til 1977. Anne Aasheim er Kulturrådets andre kvinnelige direktør, hun ble tilsatt i 2010. I 2013 starter arbeidet med å skrive Kulturrådets historie, boken skal foreligge til 50-årsjubileet i 2015..

Les mer om Ingeborg Lyche i Store norske leksikon.

Kulturrådets historie nedtegnes.

Lenker


blog comments powered by Disqus