Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Debatt

EUs kulturprogram skaper arbeidsplasser

Faksimile fra Fredriksstad Blad 16. februar 2015.

Faksimile fra Fredriksstad Blad 16. februar 2015.

Tilsvar fra seniorrådgiver Nasonalt kontaktpunkt for Kreativt Europa Therese Evensen til Torill Stokkans innlegg i Fredriksstad Blad 13. februar 2015.

Torill Stokkan antyder i sitt innlegg 13.februar at Norge er med i EUs kulturprogram Kreativt Europa for å støtte arbeidsplasser i EU-byråkratiet. Hun kunne ikke vært lenger fra sannheten.
Norge er med i Kreativt Europa fordi norsk kunst og kultur er en del av det europeiske kulturfelleskapet.

Kunst og kultur er (i mange tilfeller) grenseoverskridende også i geografisk forstand.

Kreativt Europa muliggjør samarbeidsprosjekter slik at norske kunstnere kan utvikle sine kunstnerskap i samarbeid med kunstnere fra Europa og samtidig nå et publikum langt utover Norges grenser. Kreativt Europa støtter derfor ikke byråkratenes arbeidsmuligheter, men kunst- og kulturaktørenes muligheter til å jobbe på tvers av landegrenser og til å internasjonalisere sine karrierer.

Resultatene fra 2014 viser at andelen norske kulturaktører som deltar i prosjekter støttet av Kreativt Europa er betydelig større enn hva vår andel av befolkningen i Europa er. Så ja, vi får mye igjen for pengene vi betaler for å være med i programmet. Noe av pengene går også tilbake til Østfold Teater som gjennom sin deltakelse i den europeiske plattformen InSitu befester Østfolds rettmessige plass på den europeiske kulturarenaen.

Dette er som Stokkan selv skriver «ille bra». Og skulle du ha behov for hjelp og veiledning om Kreativt Europa, så følg Stokkans oppfordring: «Ta kontakt med din NCP! » - oversatt til «Ta kontakt med Kulturrådet som er nasjonalt kontaktpunkt! ».

Innlegget stod på trykk i Fredriksstad Blad 16. februar 2015.


blog comments powered by Disqus