Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

debatt

Standupkunstnere kan søke om kulturråd-støtte

Faksimile fra Rogalands Avis Dagsavisen 13. februar 2015

Faksimile fra Rogalands Avis Dagsavisen 13. februar 2015

Tilsvar i Rogalands Avis fra kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl til Chi Ton.

Chi Ton skriver i et innlegg 6.2. at standup ikke regnes som en kunstform av Kulturrådet, og argumenterer for å betrakte standup som scenekunst. Kulturrådet har ingen problemer med å anerkjenne standup som en kunstform. Det er sjelden vi mottar søknader fra standupmiljøene, og er overrasket over innlegget. Vi har ikke en egen ordning for denne sceniske uttrykksformen, men det er flere støtteordninger som kan være relevante, for eksempel fri scenekunst – teater, forprosjektordningen og gjestespill for å nevne noen.

På scenekunstområdet i Kulturfondet er støtteordningene ikke organisert etter sjanger. Det finnes ikke en egen ordning for standup på samme måte som det ikke finnes en egen ordning for figurteater. Fagutvalgene vurderer ikke etter sjangermessige kriterier, men etter kriterier som knytter an til kunstnerisk kvalitet, for eksempel kunstnerisk egenart, nyskaping og kunstnerisk ambisjon. Nåløyet er trangt, og det stilles høye krav. Det påvirker samtlige scenekunstnere som søker ordningene, uansett uttrykksform. Det er ingenting som skulle tilsi at kunstnere som arbeider med standup eller monolog er utelukket fra å søke tilskudd.

Innlegget stod på trykk i Rogalands Avis Dagsavisen 13. februar 2015.


blog comments powered by Disqus