Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Aktuelt

Direktøren på norgesturné

Direktør Kristin Danielsen ser fram til å bli bedre kjent med kulturlivet i Norge. Foto: Ilja C. Hendel

Direktør Kristin Danielsen ser fram til å bli bedre kjent med kulturlivet i Norge. Foto: Ilja C. Hendel

Kristin Danielsen planlegger å reise på turne i så mange fylker som mulig i løpet av 2017. Det foreløpig siste stoppet var i Troms.

Kulturrådets relativt ferske direktør har invitert seg selv til alle fylkene i landet. – Jeg ønsker å etablere en god dialog mellom de ulike forvaltningsnivåene i landet. Det er mange berøringspunkter på tvers i kulturlivet, og jeg ønsker i tillegg å bli bedre kjent med spesifikke regionale og lokale forhold, sier hun.

Danielsen ønsker å møte både lokalpolitikere, lokal og regional forvaltning og ikke minst kunst- og kulturaktører i hele landet.  

– Det er jo de vi er til for og vi må sikre oss at Kulturrådet svarer på deres behov, sier direktøren.

Tromsø rundt

Direktør Kristin Danielsen på morgenkaffe hos Perspektivet Museum. Foto: Mari Hildung/Perspektivet museum

I begynnelsen av februar var hun i Tromsø sammen med lederen for musikkseksjonen, Agnes Kroepelien, der de hadde et tettpakket program i to dager. Dag en begynte med festivalseminar på Verdensteatret, fortsatte med møter med ulike aktører, blant annet Tromsø Internasjonale filmfestival (TIFF) og Riddu Riddu, omvisninger og orienteringer på Kysten fylkeskultursenter og Tvibit. På kvelden hadde ordfører Kristin Røymo invitert en rekke kulturaktører til en middag der samarbeidet mellom kultur og næringsliv i byen ble presentert. Det ble også tid til å delta på Nordlysfestivalen, som markerer 30-årsjubileum i år  og Joik & poesi på Perspektivet Museum. Dag to fortsatte med omvisninger og presentasjoner på Perspektivet museum, Rådstua Teaterhus og det kunstnerstyrte visningsrommet Small Projects. Innlegg og deltakelse på et dialogmøte om festivaler som kreativ næring ble det også tid til før reisen gikk tilbake.

– Vi hadde to glimrende dager i Tromsø. Det er virkelig verdifullt å møte folk, få omvisninger og mer detaljer og kunnskap om hvordan de jobber og hvilke behov de har, sier Danielsen. – Vi ble svært godt tatt i mot med ekte, nordnorsk gjestfrihet. Da vi satte oss på flyet ned føltes det som vi hadde fått nye venner.

Ser fram til flere invitasjoner

Danielsen vil ideelt sett komme når fylkeskommunene avholder sin årlige kulturkonferanse.

– Jeg har vært til stede på et par allerede, og har hatt stor glede av det.

Hun oppfordrer fylkene til å beskrive hvilke aktuelle temaer de ønsker å diskutere og hvilket opplegg de eventuelt tenker seg. På bakgrunn av dette vil hun ta med seg riktig fagkompetanse fra Kulturrådet slik at møtene kan bli mest mulig fruktbare.

Danielsen er spesielt opptatt av kunstens og kulturens rolle i samfunnet og at kunstproduksjonen Kulturrådet bidrar til gjennom sine støtteordninger skal være med på å underbygge kritisk refleksjon hos publikum.

– I en tid som omtales som «postfaktuell» er nettopp frie, kunstneriske ytringer viktigere enn noen gang, sier hun. – Det er viktig å få frem at vi er til for kunstnere og kulturarbeiderne, ikke omvendt, sier direktøren som altså er klar for å høre hva som rører seg i hele Norge.

Foreløpig program

  • Nord-Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer, 9.- 10. mars: Kulturkonferanse Helt innafor
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune, Førde 23. - 24. mars: Kulturkonferansen 2017 - Kulturpolitikk i reformtider                                                      
  • Hedmark fylkeskommune, Elverum, onsdag 29. mars: Fylkeskulturkonferanse Elverum
  • Nordland fylkeskommune, 26. - 27. april  
  • Hordaland fylkeskommune, april/mai: Dialogkonferanse med kulturaktører og kommuner
  • Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 27. - 28. september: Nettverksmøte og fylkeskulturkonferanse          

 


blog comments powered by Disqus