Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Aktuelt

– Endelig er vi i gang! 

Kristin Danielsen presenterer de tre ansatte som skal arbeide ved kontoret for kreativ næring i Trondheim.

Kristin Danielsen presenterer de tre ansatte som skal arbeide ved kontoret for kreativ næring i Trondheim.

– Kvaliteten på norsk kunst og kultur er der. Det er det ingen tvil om. Nå handler det om hvordan vi skal få det som skapes ut til et større publikum og marked, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland da hun i dag åpnet Kulturrådets nye kontor for kreativ næring i Trondheim.

I sin hilsen understreket statsråden at satsingen ikke er en erstatning for eksisterende støtteordninger, men et tillegg for å styrke kunstnerøkonomien og bidra til flere arbeidsplasser.

– Dette er viktig for kultursektoren og den får flere bein å stå på. I stedet for å bruke tiden sin på å skrive søknader, skal de nå få mer tid til det de er aller best på; nettopp å skape god kunst, sa statsråden.

Ordfører Rita Otervik ønsket Kulturrådet velkommen til byen og så frem til et godt og tett samarbeid mellom alle aktørene, både i byen, regionen og landet for øvrig.

Bedre kunstnerøkonomi

Økte inntekter på kunstnerisk virksomhet og større økonomisk bærekraft for kunstnere og kulturbedrifter er hovedmålsettingen til Kulturrådets første kontor utenfor Oslo.

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen under åpningen i Trondheim.

– Endelig er vi i gang. Dette har vi gledet oss til. Kulturrådet opplever med dette at vi har fått utvidet og styrket vårt mandat. Målet er at flere skal kunne livnære seg av kunstnerisk virksomhet, sa Kulturrådets direktør, Kristin Danielsen under åpningen.

Kulturrådets nye kontor har som formål å videreutvikle tiltak for kulturell og kreativ næring over hele landet, i tett dialog med kunnskapsmiljøer, kulturbedrifter, organisasjoner og kunstnere. – Vi skal bidra til å stimulere der behovene og potensialet er størst, understreket Danielsen.

– Kunstnerne er de beste til å skape innhold, men er ikke nødvendigvis de beste til å promotere, markedsføre eller selge sine arbeider. Litteratursektoren er et godt eksempel på en bransje som har lange tradisjoner for å ha et sterkt formidlingsapparat mellom forfatterne og publikum. Der bidrar forlagene sterkt til å få litteraturen ut til et større publikum, samtidig som de bidrar til å føre større inntekter tilbake til forfatterne.  Det er nettopp en slik styrking av apparatet mellom kunstnere og publikum det nye kontoret skal utvikle på flere kunstfelt. Vi trenger å bygge opp og utvikle flere «agenter»; både managere, produsenter, arrangører og gallerister, samtidig som digitaliseringen utvilsomt vil åpne opp for nytenking rundt roller og funksjoner i alle ledd, sa Danielsen.

Tverrfaglighet gir kreativitet

– Vi er med og vi vil bidra, sa NTNUs rektor Gunnar Bovim i sin hilsen. Han viste til en lang liste med relevante fagmiljø fra design, arkitektur, drama og dans til økonomi, ledelse og entreprenørfag som står klare for å samarbeide. Bovim understreket at tverrfaglighet er et sentralt stikkord. – Vi har mange gode fagmiljø, men vi ønsker drahjelp. Det er på tvers vi er kreative som samfunn, avsluttet han og ønsket kontoret velkommen til Trondheim. 

Styreleder for Pstereo-festivalen Heidi Fossland , understreket i sin hilsen at samarbeid mellom næringsliv og kulturliv er avgjørende. – Hadde vi ikke hatt med næringslivet hadde Pstereo-festivalen klart å omstille seg til å bli en festival med over 20 millioner i omsetning og et publikum på 25 000. For ikke å snakke om alle ringvirkningene samarbeidet og festivalen bidrar til.

Fakta om ordningen

Bodil Børset er ansatt som seksjonsleder for kreativ næring i Kulturrådet og skal lede det daglige arbeidet i Trondheim sammen med to ansatte rådgivere.

Målgruppen for den nye ordningen er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.

Det er samlet bevilget 17,5 mill. kr til satsingen. 10,1 mill. kroner skal være til søkbar ordning for regional bransjeutvikling med lik fordeling til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. 7,4 mill. kroner skal gå til tiltak som skal bidra til økt distribusjon, formidling, markedsføring, markedsutvikling og forretningsutvikling.

Retningslinjer for tilskuddsordninger for kreativ næring


blog comments powered by Disqus