Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Debatt

Kulturrådet svikter ikke klassisk

Faksimile fra Klassekampen 12. januar 2016

Faksimile fra Klassekampen 12. januar 2016

Fagansvarlig for musikk, Preben von der Lippe og Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør, svarer på kritikken i Klassekampen om at Kulturrådet svikter klassisk.

Kulturrådet svikter klassisk, mener daglig leder Anderz Døving og styreleder Per Ståle Knardal i interesseorganisasjonen Klassisk. Kronikkforfatterne retter først og fremst kritikk mot Kulturrådet for at organisasjonen Klassisk ikke får økning i årets driftsstøtte. Det stemmer. Kulturrådet har i år valgt å prioritere tilskudd til arrangørene, altså de som aktivt produserer og formidler kunst og musikk ut til publikum. Mange er medlemmer av Klassisk og de andre arrangørorganisasjonene. Flere har fått økninger opp gjennom årene.

Klassisk peker på at de har et vesentlig lavere tilskudd enn de øvrige medlemsorganisasjonene. Organisasjonene har imidlertid helt ulikt medlemstall, ulik faglig virksomhet og historikk, samt ulike typer medlemmer slik som musikere, lag, arrangører, festivaler, sentre, studenter, storband og spelemannslag. Derfor er det også forskjell i tilskuddsnivåene.

Mer til arrangører

Hele feltet av konsertarrangører og festivaler, både klassisk, jazz og andre sjangere, har hatt en betydelig positiv utvikling de siste 10 årene.  Den store økningen i størrelsen på våre tilskuddsordninger for festivaler og arrangører er årsaken til mye av dette. Arrangørfeltet er dessuten et prioritert område i strategiplanen for Kulturrådet. Innenfor det som kan defineres som det klassiske feltet finner vi i dag en rekke viktige og stadig mer profesjonelle arrangører og festivaler. Kulturrådet ser med særlig interesse på utfordringene for produksjon og formidling av klassisk musikk og kammermusikk ved siden av orkesterinstitusjonene. Derfor har disse fått betydelige økninger fra Kulturfondet de siste årene. Flere av de aktuelle arrangørene har kronikkforfatterne nevnt i sitt innlegg.

Kulturrådet har for 2016 valgt å prioritere tilskudd til aktive arrangører og festivaler framfor å gi økning i driftsstøtte til noen av medlemsorganisasjonene deres. Det finnes dessuten også andre organisasjoner for arrangører som  ikke får tilskudd fra Kulturrådet. Det er opp til musikkaktørene selv å organisere seg, dette er ikke Kulturrådets oppgave.

Arrangørene programmerer innenfor et stadig mer mangfoldig felt av sjangre, og musikerne beveger seg i økende grad innenfor flere musikkformer, sjangre og tradisjoner. Vi håper og tror at organisasjonene tar slike endringer innover seg i sitt arbeid og bidrar til at arrangører og arenaer får presentere konsertprogram som er attraktive for et variert og allment publikum.

Prioritering blant 3500 søknader

Å få Kulturrådet i tale for de små organisasjoner er så godt som umulig, skriver Døving og Knardal. Det siste året har Kulturrådet hatt møte med et samlet styre i Klassisk og med de øvrige organisasjonene. Vi skal være i dialog med hele kunstfeltet, og kan alltid bli bedre. Kulturrådet skal imidlertid ikke være et talerør for medlemsorganisasjonene, men stimulere til produksjon av kunst og kultur av høy kvalitet. Det er opp til fagutvalgene, der medlemmene jevnlig skiftes ut, å vurdere og prioritere blant de 3500 musikksøknadene som kommer inn til Kulturfondet hvert år. Det stemmer at det ikke er mulig å klage på det faglig kunstneriske skjønn, men alle kan søke om innsyn i saker. Og rådsmøtene foregår for åpne dører.


blog comments powered by Disqus