Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Rapport

Museer med tilskudd fra Kulturdepartementet - rapport for 2014

Kulturrådet mottok årsrapporter og statistikk fra de 73 museene som fikk driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2014. Samlet gir materialet oversikt over økonomi, samlinger og aktiviteter i museene. Kulturrådet har satt sammen nøkkelinformasjon fra disse institusjonene og laget et presentasjonsskjema for hvert museum.

Samlede tall, gjennomsnitts- og medianverdier for alle museene er skilt ut i en egen tabell som kan lastes ned her

 

Skriftserie: Rapport
Navn: Museer med tilskudd fra Kulturdepartementet - rapport for 2014
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: seksjon for museum
Utgivelsesår: 2015
ISBN:978-82-8105-116-4

blog comments powered by Disqus