Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Anne Aasheim

Faksimile fra Aftenposten 7. april 2016.

Faksimile fra Aftenposten 7. april 2016.

Kulturrådets nekrolog for direktør Anne Aasheim stod på trykk i Aftenposten 7. april 2016.

Direktør Anne Aasheim døde 30. mars av kreft, bare 53 år gammel. Et varmt og omsorgsfullt menneske og en usedvanlig dyktig leder er ikke blant oss lenger. En viktig plass i norsk kultur- og samfunnsliv står tom etter henne.

Anne var født i 1962 og vokste opp i Porsgrunn. Hun begynte sin journalistkarrière som 17-åring, ble ansatt i NRK i 1988 og hadde forskjellige stillinger der til 2006. Hun var deretter sjefredaktør i Dagbladet og begynte som direktør i Kulturrådet i 2011.

Anne ble overalt dypt respektert for sin profesjonelle dyktighet, tillitskapende væremåte, engasjement og evne til å motivere. Hun fikk hver enkelt til å føle seg helt spesiell. Som første direktør etter at Kulturrådet fusjonerte med ABM-utvikling, gjennomførte hun personlige samtaler med alle medarbeiderne. Hun stimulerte til åpenhet og dialog, samtidig som hun var tydelig på hvilken retning hun selv ønsket.

I de fem årene Anne var direktør, bidro hun sterkt til å modernisere og tydeliggjøre en kompleks kunnskapsorganisasjon. Søknadsforvaltningen ble digitalisert, og vi flyttet inn i nytt hus. Åpenhet og synlighet var en selvfølge.

Anne samlet Kulturrådet internt og styrket det eksternt gjennom nettverksarbeid. Hun besøkte alle fylkeskommunene i landet og hadde tett dialog om kunst og kultur. Hun lærte begeistret nye kunstuttrykk å kjenne. Og hun kunne ikke få nok av forvaltning og administrasjon. Anne representerte oss utad med kunnskap og entusiasme og var opptatt av å bygge forståelse for prinsippet om «armlengdes avstand».

Anne vil bli dypt savnet av mange. Hun var full av humor og hadde blikk for det viktige i livet. Vi minnes henne som en omsorgsfull, inspirerende, tydelig og beslutningsdyktig leder.

Våre varme tanker går til hennes kjære livsledsager Mette, familie og nære venner.

Ledergruppa på vegne av Kulturrådet
Vibeke Mohr,
Janne Stang Dahl,
Espen Hernes,
Mariann Komissar,
Sønneve Ølnes  

Kulturrådets direktør Anne Aasheim gikk bort onsdag 30. mars 2016.


blog comments powered by Disqus