Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Aktuelt

Nytt kontor legges til Trondheim

Kulturminister Linda Hofstad Helleland offentliggjorde 13. februar at Kreativt Norge skal plasseres i Trondheim.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland offentliggjorde 13. februar at Kreativt Norge skal plasseres i Trondheim.

Kulturrådets nye kontor Kreativt Norge skal ligge i Trondheim.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2017 en satsing på kulturell og kreativ næring som innebærer at Kulturrådet skal opprette et kontor utenfor Oslo. Kontoret skal også huse sekretariatene for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland offentliggjorde i dag Trondheim som sted for det nye kontoret.

Kontoret skal arbeide for å styrke kunnskapen om verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter. Kontoret skal også fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Det betyr at forvaltningen av over 300 millioner kroner flyttes ut av Oslo. Det er satt av 7 millioner kroner for å etablere et nytt kontor. Det er i tillegg avsatt 10 millioner kroner til en ordning som skal bidra til regional bransjeutvikling.

-  Vi gleder oss til endelig å komme si gang med å etablere Kreativt Norge som et nytt kontor med lokalisering  i Trondheim. Trondheim har et sterkt og levende kunstliv og  kulturnæringsmiljør innen alle fagområder. Vi er sikre på at vi med det nye kontoret skal ivareta det nasjonale ansvaret for å utvikle kreativ næring i hele landet. En av de viktigste oppgavene til Kreativt Norge blir å heve kompetansen og stimulere til nye satsinger for utvikling av kunstnerøkonomien. Vi ser fram til  dialog med aktørene, slik at vi kan legge best mulig til rette for behovene i kunst- og kulturlivet i hele landet. Vi skal tilby rådgivning og virkemidler som bidrar til at norsk kunst og kultur oppnår økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet , sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

Se Kulturdepartementets pressemelding om plassering av Kreativt Norge.

Les mer om etableringen av Kreativt Norge.

 


blog comments powered by Disqus