Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Pressemelding

Regjeringen styrker Kulturrådets nasjonale oppdrag

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. Foto: Ija Hendel.

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. Foto: Ija Hendel.

–Vi er glade for at regjeringen følger opp satsingen på kulturell og kreativ næring i kulturbudsjettet. Dette er en anerkjennelse av fagmiljøet i Kulturrådet, sier direktør Kristin Danielsen, i en kommentar til regjeringens forslag.

Regjeringen skriver i sin pressemelding at forslaget til statsbudsjett for 2018 er et grep for å styrke kultursektorens bærekraft og gi rom for mer skapende virksomhet. I 2017 fikk Kulturrådet i oppdrag å etablere et kontor for å styrke arbeidet med kulturell og kreativ næring i Trondheim, samt to tilskuddsordninger for enkeltkunstnere og støtteapparatet rundt de skapende kunstnerne i hele landet. Forslaget innebærer også et utvidet oppdrag som retter seg til kulturinstitusjonene.

– Kulturrådets oppdrag er å stimulere til et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv for flest mulig, noe regjeringens økte satsing på kreativ næring faktisk direkte bidrar til, sier Kristin Danielsen.

Hun forteller at første søknadsrunde for 2017-midlene er nylig avsluttet og at erfaringene fra derfra viser at det er et stort behov og potensial for videreutvikling av ordningen.

– Vi ser helt klart at ordningen har vært etterlengtet og at den dekker et behov i kunstfeltene. Og mest av alt; at det er et stort potensial. Danielsen viser til at søknadsbunken innholder prosjekter innenfor samtlige kunstfelt. – Dette vitner om at det er mange som ønsker å drive mer næring i sitt kunstneriske virke og som evner å drive næring om de får litt økonomisk drahjelp

– Kulturrådet er Norges ledende fagmiljø for kunst og kultur, og er glade for at vi nå kan utvide satsingen og se feltene i en enda større sammenheng. Kompetanseutviklingen og støtteapparatene rundt kunstnere må styrkes, sier Danielsen. 

Kulturrådet vil jobbe målrettet for å styrke kunstnerøkonomien og strukturene mellom kunst og publikum. – Det er flott at vi nå får utvidet oppdraget til også å rette seg mot kulturinstitusjonene. For å gjøre dette på best mulig måte må vi jobbe for å øke kunnskapsgrunnlaget og målrette vår tilstedeværelse og samhandling på en måte som gavner både kunstnere, institusjonene og publikum i hele landet, sier Danielsen.

Tre kontorer i 2018

I fjor besluttet regjeringen å flytte Kulturrådets forvaltning av museumsfaglige oppgaver til Bodø. Kontoret skal åpne i første halvår 2018, og fra neste år vil Kulturrådet dermed ha tre kontorer i ulike deler av landet. Driftsbudsjettet økes for å dekke merkostander som følge av flyttingen til Bodø og andre utgifter til nyetablering og økt tilstedeværelse andre steder i landet.

– Vi er inne i en omfattende omstilling der både utflytting og rekruttering tar store ressurser. Vi setter derfor pris på at merkostnadene til disse prosessene tas hensyn til i budsjettet. Nå kan vi ivareta vårt nasjonale oppdrag og sikre gode, faglige kontorer for kunst- og kulturlivet i hele landet, sier Kristin Danielsen.

Svikter den frie kunsten. Les hvordan lederne for Kulturrådets kollegiale organer reagerer på statsbudsjettet

Kontaktperson

Kommunikasjonsdirektør Ingunn Storetvedt Eriksen, tlf 481 37 234


blog comments powered by Disqus