Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Pressemelding

Regjeringen styrker Kulturrådets nasjonale oppdrag

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. Foto: Ija Hendel.

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. Foto: Ija Hendel.

–Vi er glade for at regjeringen følger opp satsingen på kulturell og kreativ næring i kulturbudsjettet. Dette er en anerkjennelse av fagmiljøet i Kulturrådet, sier direktør Kristin Danielsen, i en kommentar til regjeringens forslag.

Regjeringen skriver i sin pressemelding at forslaget til statsbudsjett for 2018 er et grep for å styrke kultursektorens bærekraft og gi rom for mer skapende virksomhet. I 2017 fikk Kulturrådet i oppdrag å etablere et kontor for å styrke arbeidet med kulturell og kreativ næring i Trondheim, samt to tilskuddsordninger for enkeltkunstnere og støtteapparatet rundt de skapende kunstnerne i hele landet. Forslaget innebærer også et utvidet oppdrag som retter seg til kulturinstitusjonene.

– Kulturrådets oppdrag er å stimulere til et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv for flest mulig, noe regjeringens økte satsing på kreativ næring faktisk direkte bidrar til, sier Kristin Danielsen.

Hun forteller at første søknadsrunde for 2017-midlene er nylig avsluttet og at erfaringene fra derfra viser at det er et stort behov og potensial for videreutvikling av ordningen.

– Vi ser helt klart at ordningen har vært etterlengtet og at den dekker et behov i kunstfeltene. Og mest av alt; at det er et stort potensial. Danielsen viser til at søknadsbunken innholder prosjekter innenfor samtlige kunstfelt. – Dette vitner om at det er mange som ønsker å drive mer næring i sitt kunstneriske virke og som evner å drive næring om de får litt økonomisk drahjelp

– Kulturrådet er Norges ledende fagmiljø for kunst og kultur, og er glade for at vi nå kan utvide satsingen og se feltene i en enda større sammenheng. Kompetanseutviklingen og støtteapparatene rundt kunstnere må styrkes, sier Danielsen. 

Kulturrådet vil jobbe målrettet for å styrke kunstnerøkonomien og strukturene mellom kunst og publikum. – Det er flott at vi nå får utvidet oppdraget til også å rette seg mot kulturinstitusjonene. For å gjøre dette på best mulig måte må vi jobbe for å øke kunnskapsgrunnlaget og målrette vår tilstedeværelse og samhandling på en måte som gavner både kunstnere, institusjonene og publikum i hele landet, sier Danielsen.

Tre kontorer i 2018

I fjor besluttet regjeringen å flytte Kulturrådets forvaltning av museumsfaglige oppgaver til Bodø. Kontoret skal åpne i første halvår 2018, og fra neste år vil Kulturrådet dermed ha tre kontorer i ulike deler av landet. Driftsbudsjettet økes for å dekke merkostander som følge av flyttingen til Bodø og andre utgifter til nyetablering og økt tilstedeværelse andre steder i landet.

– Vi er inne i en omfattende omstilling der både utflytting og rekruttering tar store ressurser. Vi setter derfor pris på at merkostnadene til disse prosessene tas hensyn til i budsjettet. Nå kan vi ivareta vårt nasjonale oppdrag og sikre gode, faglige kontorer for kunst- og kulturlivet i hele landet, sier Kristin Danielsen.

Svikter den frie kunsten. Les hvordan lederne for Kulturrådets kollegiale organer reagerer på statsbudsjettet


blog comments powered by Disqus