Scenekunst

Scenekunst

aktuelt

Mangfoldig scenekunst under utvikling

Hallgrim Hansegård er tildelt støtte for forprosjektet

Hallgrim Hansegård er tildelt støtte for forprosjektet "Streams," som tar utgangspunkt i indisk dans og halling. Promobilde for dansefilmen "8", som er tatt opp i Wudong-fjellene i Kina. Foto: Emile Holda.

Prosjekter om oppvekst i Troms og Finnmark, kjønnsidentitet og indisk dans er blant de som får støtte fra Kulturfondet i årets første tildelinger til forprosjekter på scenekunstfeltet.

Tilskuddsordningen Forprosjekt scenekunst har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av nye metoder, konsepter og idéer som kan lede til nye scenekunstprosjekter. Et forprosjekt kan være kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon. For eksempel gis det tilskudd til dramatikere som skal videreutvikle en scenetekst, til koreografer som skal utvikle bevegelsesmateriale og til scenekunstnere av ulike slag som ønsker å utvikle et konsept alene eller i ulike konstellasjoner.

I første søknadsrunde 2017 ble 179 søknader behandlet i Faglig utvalg for scenekunst. 38 av disse fikk bevilget midler med et samlet beløp på kr 3 186 000.

Se alle tildelinger til forprosjekt scenekunst i denne runden.

Veletablerte dramatikere og unge stemmer fra nord

Denne runden preges av et spesielt høyt antall søknader om scenetekstutvikling og blant annet fikk flere veletablerte dramatikere bevilget tilskudd til manuskriptutvikling. Av disse kan nevnes Mikkel Bugge, som skal utvikle sceneteksten «Veggen», og Arne Lygre, som skal utvikle tre korttekster. Flere unge stemmer fra Nord-Norge fikk også bevilgninger til manuskriptutvikling, deriblant Kathrine Nedrejord som skal bruke sin egen lokalhistoriske ungdomsroman som utgangspunkt for en visuell teaterforestilling, og Anne Lund Straumsnes, som skal utvikle manuskript med og for ungdom i lokalmiljøet på fiskeværet Vengsøy utenfor Tromsø.

Kjønnsidentitet og kontraster mellom halling og indisk dans

En påfallende tematisk tendens i runden var dokumentariske utviklingsprosjekter knyttet til kjønnsidentitet. Av de mange prosjektene ville undersøke ulike aspekter ved dette mottok danser Daniel Mariblanca støtte til prosjektet «71 bodies», hvor han skal arbeide med koreografiutvikling basert på personlige historier fra 71 transpersoner i ulike land. Prosjektet er et samarbeid med komponist Miriam Casal og knyttet til en fotoutstilling ved fotograf Mar C. Llop. 

Koreografiske utviklingsmidler gikk også til Hallgrim Hansegårds omfattende forprosjekt «Streams». Her skal Hansegård med flere samarbeidspartnere, blant annet fokusere på bevegelses- og dramaturgiutvikling med utgangspunkt i møtepunkter og kontraster mellom indisk dans og halling.


blog comments powered by Disqus