Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Fakta

Vedlegg til søknaden

Foto: Ilja Hendel

Foto: Ilja Hendel

Her finner du informasjon om hva du kan legge ved for å dokumentere ditt kunstneriske virke.

CV er obligatorisk vedlegg. I tillegg kan det legges ved vedlegg som dokumenterer kunstnerisk virke. Se under for spesifikk informasjon for de enkelte kunstnergruppene.

CV bør inneholde følgende opplysninger:

  • Relevant kunstnerisk utdanning og kurs
  • Kunstnerisk virksomhet og produksjon - både gjennomførte og planlagte prosjekter
  • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som tidligere mottatte stipend og priser, arbeidserfaring osv.

Vedleggene må være representative for kunstnerskapet og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Av hensyn til stipendkomiteenes arbeidsmengde, og for å styrke prinsippet om lik behandling av alle søknader, må vedleggsvolumet begrenses.

Vedlegg til søknaden kan lastes opp eller legges til som nettlenker. Tekstfiler legges ved som pdf-filer. Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer. Video legges ved som mp4- eller ogg-filer. Lyd legges ved som mp3-filer. Fysiske vedlegg kan ikke legges ved søknaden. Nettlenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må brukernavn og passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen.

Det vil være av avgjørende betydning for behandling av søknaden at alle etterspurte vedlegg er vedlagt. Vedlegg kan ikke ettersendes, med unntak av vitnemål/NOKUT-godkjenning for diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Spesifikk informasjon for den enkelte kunstnergruppe

Andre kunstnergrupper: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Samlet varighet på lyd- og videofiler skal ikke overstige 10 minutter. Tekstvedlegg skal begrenses og ikke overstige 10 sider tilsammen.

Billedkunstnere/kunsthåndverkere/fotografer: Det kan legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Hver pdf-fil kan inneholde flere bilder av samme verk, men ikke overstige 2 sider. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår kan skrives direkte i pdf-filen. Det er også mulig å oppsummere slik informasjon for samtlige vedlegg i en egen tekstfil (pdf). Anbefalt størrelse på tekst- og bildefiler er 2 MB per fil, og ikke mindre enn 72 dpi. Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 10 minutters varighet.

Kunsthåndverkere vil etter søknadsfristen bli kontaktet av Norske Kunsthåndverkere vedrørende levering av et orginalarbeid eller materialprøver/skisser til stipendsøkervisningen. Norske kunsthåndverkere ønsker primært at bilder legges ved som bildefiler i jpg- eller png-format, ikke i pdf-format.

Filmkunstnere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 5 vedlegg til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Vedlegg skal registreres i prioritert rekkefølge, primært som nettlenkevedlegg, fortrinnsvis på Vimeo (ev. youtube). Passord til de enkelte nettlenkene må være gyldig i hele perioden søknaden er til behandling. Søkerens navn, funksjon, filmens tittel, sjanger, spilletid og innspillingsår, eventuelt synopsis/tagline føres opp i tekstfeltet for hvert enkelt vedlegg i søknadsskjemaet eller inne i Vimeolenken. Det må lenkes til hele verk, ikke utdrag av filmer. Pdf-filer skal inneholde maksimum 5 sider.

Folkekunstnere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Interiørarkitekter/arkitekter: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Kritikere/filmkritikere/journalister: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg; som korte tekstutdrag, synopsis og lignende til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Vedleggene legges i prioritert rekkefølge.

Skjønnlitterære forfattere/barne- og ungdomslitterære forfattere/dramatikere/skjønnlitterære oversettere/faglitterære forfattere og oversettere: Oversikt over utgitte arbeider oppgis i CV'en. Vedlegg utover CV er ikke ønskelig. Det skal ikke legges ved bøker og andre utgivelser i søknaden. Oversettere kan vedlegge en samlet oversikt over titler i egen pdf-fil.

Musikere, sangere og dirigenter/komponister/populærkomponister: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Lydvedleggene ønskes fortrinnsvis som mp3-filer. Komponister og tekstforfattere kan vedlegge partiturer, tekster o.l., fortrinnsvis som pdf. Samlet varighet på lydfilene skal begrenses til maksimum 20 minutter.

Dansekunstnere/skuespillere og dukkespillere/sceneinstruktører: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Nettlenkevedlegg er ønskelig.

Scenografer og kostymedesignere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Teatermedarbeidere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.