Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Utvalget for statens kunstnerstipend

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler midler etter innstilling fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Utvalget er også Kulturdepartementets rådgiver i spørsmål om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2018-2021:

 • Trude Gomnæs Ugelstad (leder)
  Vara: Geir Are Johansen, direktør Museum Nord
 • Ande Somby, førsteamanuensis ved juridisk fakultet, UiT
  Vara: Ida Gjessing, jurist
 • Sigrid Røyseng, professor ved BI og professor II ved Norges Musikkhøyskole
  Vara: Stine Baumann, jurist
 • Rene Rasmussen, musiker og spesialrådgiver i LO
  Vara: Peder Horgen, daglig leder for Scenekunst Sør
  Vara: Monica Borg Fure, skuespiller og prosjektleder for Talent Norge
 • Sigmund Løvåsen, forfatter og dramatiker
  Vara: Ebba Mai, visuell kunstner
  Vara: Erin Gjørv, filmskaper

Stipendkomiteene