Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Aktuelt

Kva skal du bruke stipendet til?

Frå Klara Sofie Ludvigsens

Frå Klara Sofie Ludvigsens "Å blåsa kvitt". Ludvigsen har fått diversestipend som biletkunstnar / fotograf.

890 kunstnarar vart nyleg tildelt kunstnarstipend. Vi har spurt nokre av dei om kva dei skal bruke stipendet til og kva det betyr for dei å få det.

Over 7000 søknader vart handsama i 24 ulike stipendkomitear i årets søknadsrunde. Kunstnarisk kvalitet og aktivitet var dei viktigaste kriteria når søknadane vart vurderte. Les pressemelding.

Vi har bede seks stipendmottakarar om å seie noko om kva dei skal bruke stipenda til og kva det betyr for dei å få stipendet.

Jan Otto Ertesvåg

Alder: 48
Bustad: Ålesund
Stipend: Arbeidsstipend – 1 år
Kunstnargruppe: Filmkunstnar/animatør

Eg lagar animerte filmar nede i fjøra, i sjiktet mellom flo og fjøre. Stipendet går mest til å gjere opptak og klipp om ein annan, i von om å finne fram til filmen «Snegl». Filmen byggjer på ein relativt enkel idé, men eg treng mange opptaksdagar for å få til det eg tenkjer.

Eg trur eg får meir ut av dei kreative prosessane med den kontinuiteten eg får av stipendet. Eg kjem lengre med å gjere noko og analysere undervegs, enn å berre tenkje ut ferdige scener på papiret. Arbeidsstipendet gjev meg rom til ta dei sjansane eg må ta for å lage framifrå film. No kan eg søkje meg fram til ei god løysing på «Snegl».

Torill Redalen

Alder: 43
Bustad: Tromsø
Stipend: Arbeidsstipend – 5 år
Kunstnargruppe: Kunsthandverkar

Nå kan jeg i en konsentrert arbeidsperiode på fem år fordype meg i arbeidet med å videreutvikle, modne og synliggjøre en mangesidig tilnærming til kunsthåndverksfaget gjennom aktiv å søke og produsere utstillinger og utvikle nye prosjekter. Jeg vil investere i keramiskfaglig utvikling, ta kurs i modellering og delta på workshops i salt og vedbrenning og raku. Verktøy. En blander for å lage leire har vært på ønskelista lenge.

Men aller først skal jeg betale tilbake alle pengene jeg lånte med søstra mi for å kunne gjennomføre separatutstilling i Oslo før jul. Så skal jeg kjøpe en pizzabil. Jeg bruker  altfor mye penger og tid på å organisere at andre flytter på ting for meg. Pizzabilen må kunne kombineres som familiebil. Jeg er har sett en på Finn.no. Den koster 35.000. Jeg er 43 år, dette blir min første bil!

Alle de timene jeg engasjert i andre jobber for å få råd til å arbeide på verksted skal jeg nå bruke i verksted. Jeg kan bare si tusen takk!

Jon Ewo

Alder: 59 år - skjønner det ikke selv!
Bosted: Oslo øst
Stipend: Diversestipend – 80 000
Kunstnergruppe: Barne- og ungdomslitterære forfattere

Det enkleste svaret er at jeg skal bruke det for å holde liv i meg selv mens jeg skriver nye bøker for barn og unge voksne. I første halvåret en ungdomsbok, en sakprosabok for mellomtrinnet og en billedbok. Og så får vi se hva jeg skal bruke resten av året til.

I disse dager hvor jeg opplever at det å skrive og utgi for barn og ungdom er i krise, så betyr et stipend virkelig mye. Med krise mener jeg at det faktum at innkjøpsordningen strammer inn på innkjøp, bokhandlene stiller i liten grad ut bøkene våre og media har nesten sluttet å anmelde bøkene våre.

Anna Einemo Frøysland

Alder: 24 år
Bustad: Oslo/Lærdal
Stipend: Diversestipend for nyutdannede kunstnere – 90 000
Kunstnargruppe: Dansar

Eg skal bruke stipendet til å reise til Berlin og oppleve det internasjonale dansemiljøet der, delta på workshops og sjå førestillingar. Medan eg er der skal eg ogso gjennomføre eit samarbeidsprosjekt med Berit Einemo Frøysland. I tillegg skal eg besøkje eit dansekompani og få innblikk i deira prosessar og arbeidsmetodar.

Å få dette stipendet betyr for meg at eg faktisk kan realisere draumane mine, det gir meg fridom til å utføre kunstnarleg arbeid på ein måte som ikkje ville vore mogleg utan. Arbeidet eg får gjennomført i denne perioden kan eg byggje vidare på og vil leggje til rette for at det kan opne seg fleire moglegheiter seinare. Som nyutdanna dansekunstnar finn eg meg i ein utfordrande overgang og eg ser på dette stipendet som eit uvurderleg viktig springbrett i denne fasen.

Mia Marlen Berg

Alder: 29
Bosted: Oslo
Stipend: Arbeidsstipend for yngre kunstnere – 1 år
Kunstnergruppe: Populærkomponist  

Stipendet vil jeg bruke til å utforme, komponere, produsere og ferdigstille mitt første soloalbum. Det er første gang hvor jeg fronter meg selv som soloartist i eget navn, hvor alt vil være komponert og i hovedsak produsert av meg. Jeg har et ønske om å være en komponist som ikke nødvendigvis følger strømmen, som kanskje til og med kan utfordre litt på en god måte. Musikken jeg skriver tar utganspunkt i min egen stemme og formidling, og vil bære preg av tekstene og melodiene jeg skriver i et elektronisk pop univers, supplert med akustiske instrumenter som gitar, spacedrum og strykere.

Å bli tildelt stipend betyr ALT! Jeg er enormt takknemlig for mulighetene dette gir meg, og dette stipendet er avgjørende for den tiden jeg nå kan sette av til å skrive, komponere, innhente inspirasjon og fullføre drømmen om mitt første soloalbum. Det blir hard jobbing det neste året, og vil ikke la den dyrebare tiden gå til spille. Jeg gleder meg til å fortsette, og ikke minst til å dele med andre hva jeg har jobbet så hardt for i mange år når det blir tid for utgivelse.

Klara Sofie Ludvigsen

Alder: 33
Bustad: Bergen
Stipend: Diversestipend – 70 000
Kunstnargruppe: Biletkunstnar/fotograf

Eg skal bruke stipendet til å utvikle det fotografiske prosjektet «Å blåsa kvitt», kunstnaropphald på Island og atelierleige. Mellom anna.

For meg som arbeider med analog fotografi er det store produksjonskostnader, noko som kan sette ganske konkrete grenser for utviklinga av eit prosjekt. Dette gjer at det betyr svært mykje å få stipend. Det er ei glede å kunne fortsette arbeidet og vete at det fins midlar til å kjøpe film, papir osv. i tillegg til å kunne reise og samle nytt fotografisk materiale.

Stipendtildelingar 2017

Stipenda vert tildelt til kunstnarar i alle fasar av den profesjonelle karrieren. Følgjande stipend vart tildelt i 2017:


blog comments powered by Disqus