Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Vi har gjort det enkelt å søke om statens kunstnerstipend

Foto: Fra Kurs i dyptrykk for barn ved Stord Kunstlag. Foto: Kari Svanberg Pedersen

Foto: Fra Kurs i dyptrykk for barn ved Stord Kunstlag. Foto: Kari Svanberg Pedersen

Nå skal du bare fylle ut ett søknadsskjema, samme hvor mange stipendordninger du søker på.

 

Seks stipendordninger

Du finner all informasjonen du trenger i selve søknadsskjemaet. Vi anbefaler likevel at du leser utlysingene til de ulike stipendordningene. Her finner du også kontaktpersonene til de ulike stipendene.

Et enkelt søknadsskjema

I skjemaet skal du først svare på noen enkle spørsmål om utdanning, bo- og arbeidssted og kunstnergruppe. Deretter blir du automatisk sluset videre til de stipendene som er aktuelle for deg. Her huker du av for de stipendordningene du er interessert i å søke på.

Når du har valgt stipendordningene du vil søke på, skal du beskrive hva du vil bruke stipendmidlene til.

  1. Introduksjon til søknaden. Her skriver du en kort oppsummering (ca 100 ord) av hva du vil bruke stipendmidlene til. Denne teksten blir publisert på Kulturrådets nettsted.
     
  2. Om kunstnerskapet. Her skal du gi en kort beskrivelse (ca 300 ord) av kunstnerskapet ditt frem til nå. Du kan for eksempel beskrive overordnede målsettinger, motivasjon og påvirking for arbeidet ditt, viktige prosjekter osv.
     
  3. Kunstneriske planer. Her skal du beskrive (ca 1500 ord) dine kunstneriske målsettiger og planer, gjerne konkrete kunstneriske prosjekter. Denne teksten gjelder bare for arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Har du søkt to av disse ordningene, beskriver du planene dine slik at de er dekkende for begge.

    Søker du divesestipend eller diversestipend for nyutdannede kunstnere, skal du fylle ut en side til. Her skal du beskrive (ca 500 ord) hva du søker støtte til og sette opp et kostnadsoverslag.

Til slutt skal du legge ved nødvendig dokumentasjon på ditt kunstneriske virke. Dette kan være filvedlegg eller nettlenker. 

 

Klikk på fanen øverst til venstre på siden og last opp vedleggene. Legg merke til at CV er obligatorisk og skal lastes opp som PDF. Har du nettlenker skal disse legges til på siden "Nettlenker".

Søknadsskjema

For at skjemaet skal fungere best mulig anbefaler vi at du bruker følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se brukerstøtte og tips til søkere

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.


blog comments powered by Disqus