Søk støtte

Om søknadslister

Om søknadslistene på Kulturrådet.no

Fra 2017 publiserer Kulturrådet søknadslister med både bevilgninger og avslag. Offentliggjøringen av avslag er et ledd i arbeidet for mer åpenhet og likebehandling i søknadsbehandlingen.

Kulturrådet er pålagt av Kulturdepartementet å gi «…enkel tilgang til informasjon om hvem som søker og får avslag eller tildeles midler..."- Utdrag fra tildelingsbrevet 2016.

Se Kulturrådets tildelingsbrev fra Kulturdepartementet for 2016.

Datakvalitet

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i listene. Alle som har søkt vil motta brev.

Prosjekttitler

Prosjekttitler kan avvike fra søknad til presentasjon på nettsidene. Disse skrives noen ganger om av saksbehandler for å gi mer mening i det videre arbeidet med vurderingen av søknaden.

Sammendraget

Teksten som presenteres i søknadslistene har søker selv skrevet da han eller hun leverte søknaden.

Fylket

Fylket som presenteres i søknadslistene er søkers bostedsadresse, oppgitt ved søketidspunktet. Dette er altså ikke visningsstedet.

Søknader om flerårig støtte 

Søknadene listes én gang for hvert år det er søkt for fordi det kan gjøres ulike vedtak for de ulike årene. For eksempel kan en som søker støtte for tre år få bevilgning ett av årene og avslag de to andre.