Søk støtte

Søk støtte

Aktuelt

Kulturrådet – streng, men rettferdig

Foto: Ilja Hendel

Foto: Ilja Hendel

Kulturrådet skjerper inn muligheten for innsending av dokumenter etter at søknadsfristen er utløpt. Dette blir gjort for å sikre likebehandling for alle søkerne.

I forbindelse med at Kulturrådet går over til elektroniske søknadsskjemaer, har vi utarbeidet nye rutiner for ettersending av dokumenter. Dette innebærer at følgende regler gjelder for alle støtteordninger Kulturrådet administrerer:

  1. Alle søknader med obligatoriske vedlegg skal sendes inn elektronisk innen søknadsfristen. Informasjon om hvilke vedlegg som er obligatoriske og hvilke krav til søknaden som gjelder, finner du på støtteordningens nettside. Obligatoriske vedlegg som ettersendes, vil bli avvist.
  2. Ettersendelser som innebærer en endring fra innsendt søknad kan sendes inn. Dette gjelder når søknaden i utgangspunktet var fullstendig, men der et arrangement for eksempel mister en hovedattraksjon eller en oppgitt hovedfinansieringskilde, eller omvendt, at de har fått på plass nye deltakere/aktiviteter/finansieringskilder.

- Vi ønsker å være konsekvente og gi likest mulig behandling til søkerne våre. Vi vil derfor i framtidige runder være strenge på kravet om at alt materiale er levert innen fristen. Ettersendelser med begrunnelse i at søker ikke har hatt tid til å gjøre ferdig søknaden, eller at dokumenter og vedlegg ikke var klare på søknadstidspunktet vil derfor bli avvist, sier direktør Anne Aasheim.

Det vil ikke lenger være mulig å inngå muntlige avtaler med saksbehandlere om ettersending av dokumenter. Alle henvendelser om ettersendinger skal fra nå av gå til post@kulturradet.no.

Kontakt

Guri Langmyr Iochev, telefon 21 04 58 91