Søk støtte

Søk støtte

Aktuelt

Digital rapportering – strengere oppfølging

Kulturrådet går bort fra papir og over til digital rapportering.

Kulturrådet går bort fra papir og over til digital rapportering.

Kulturrådet blir mer konsekvente på rapporteringsfristen som følge av at rapporteringen skal skje digitalt.

Dersom du aksepterer din kontrakt etter 2. november 2017, skal du rapportere via Altinn. Dette er et nytt ledd i profesjonaliseringen og effektiviseringen av Kulturrådets tilskuddsforvaltning. 

De fleste tilskuddene fra Kulturrådet skjer i rater. Ved overgangen til mer maskinell behandling, vil den siste delen av tilskuddet bortfalle automatisk dersom en ikke rapporterer innen fristen.

Guri Langmyr Iochev

Guri Langmyr Iochev er seksjonsleder for søknadsforvaltning i Kulturrådet. Hun presiserer at det likevel er mulig å få utsatt rapporteringsfristen.

- Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist må du ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen. Da kan vi vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil midler automatisk bli trukket tilbake, sier hun.

- Midlene som trekkes tilbake vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Kravet om rapportering vil bli varslet i god tid.

- Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer to måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen, sier Iochev

Tilskuddsmottakere vil finne et rapporteringsskjema i «Min meldingsboks» i Altinn. Rapport og regnskap skal sendes inn som vedlegg til dette skjemaet. Kravene til hva rapport og regnskap skal inneholde står i kontrakten som ble sendt ut da tilskuddet ble tildelt.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.