Søk støtte

Innkjøpsordningene

Søknadsbehandling

Slik behandles søknaden om innkjøp

De selektive ordningene

(Ny norsk sakprosa for voksne, Ny norsk faglitteratur for barn og unge og Oversatt skjønnlitteratur for barn, unge og voksne)

1. Forlagene melder sakprosabøkene  på til ordningen til fem frister innenfor det året de blir utgitt. For oversatt skjønnlitteratur søkes det på prosjektnivå, dvs når forlagene har kjøpt rettigheter og inngått kontrakt med oversetter. For faglitteratur for barn og unge kan det søkes på grunnlag av både prosjekter og ferdigtrykte bøker. Alle påmeldingene registreres i Kulturrådets arkiv og sendes videre til en saksbehandler for den aktuelle ordningen som er søkt. Saksbehandleren går gjennom alle påmeldingene og foretar en kontroll av om de oppfyller formelle krav. 

2. Vurderingsutvalgene (tre utvalg etter sjanger) er oppnevnt av Rådet, etter forslag fra organisasjonene på litteraturområdet. Utvalgene for oversatt skjønnlitteratur og for faglitteratur for barn og unge består av tre medlemmer, mens utvalget for sakprosa består på grunn av den store mengden søknader av fire medlemmer og kan trekke varamedlemmer aktivt inn. Alle utvalgene oppnevnes for to år av gangen med maksimum to gjenoppnevninger. Vurderingsutvalgene leser de påmeldte bøkene eller prosjektbeskrivelsene og vurderer om en bok hører hjemme under ordningen når det gjelder litterær kvalitet, sjanger og målgruppe.

3. Vurderingsutvalgene har myndighet til å vedta avslag og innkjøp. 

4. Lister over innkjøpte bøker legges ut på nettsidene i etterkant av møtene i vurderingsutvalgene. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. Dersom en bok er vedtatt innkjøpt, følger det praktiske opplysninger med om levering og fakturering. 

Se flere detaljer på hver enkelt innkjøpsordning.

 

Den automatiske ordningen

(Ny norsk skjønnlitteratur)


1. Forlagene melder bøkene på til ordningene til fristene det året de blir utgitt. Forlag som er medlem av en av forleggerforeningene (medlemsforlag) sender ferdigtrykte bøker direkte til et vurderingsutvalg. Uorganiserte forlag sender bøkene til Kulturrådets administrasjon og betaler inn et gebyr for behandlingen. Alle påmeldingene registreres i Kulturrådets arkiv og sendes videre til en saksbehandler for den aktuelle ordningen som er søkt. Saksbehandleren går gjennom alle påmeldingene og foretar en kontroll av om de oppfyller formelle krav.  Lister over påmeldte bøker legges ut på nettsidene i etterkant av påmeldingsfristene.

2. Vurderingsutvalgene (fire utvalg etter sjanger) er oppnevnt av Rådet, etter forslag fra organisasjonene på litteraturområdet. De består av tre medlemmer og oppnevnes for to år av gangen med maksimum to gjenoppnevninger. Vurderingsutvalgene leser de påmeldte bøkene og vurderer om en bok hører hjemme under ordningen når det gjelder litterær kvalitet og sjanger.

3. Bøker som blir godkjent: Bøkene fra medlemsforlagene anses i utgangspunktet som godkjent og forlagene får derfor ikke beskjed, mens uorganiserte forlag får brev om godkjenning og leverings- og faktureringsmåter.

4. Lister over innkjøpte bøker legges ut på nettsidene etter at hele årgangen er ferdigbehandlet. Se flere detaljer på hver enkelt innkjøpsordning.

Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Kulturrådet. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg nedsatt etter § 3 i forskrift av 27. august 1965 nr. 3554 for Norsk kulturråd, samt for eksperter, konsulenter og andre som måtte utføre arbeid eller tjeneste for rådet.

Habilitetsbestemmelsene inneholder regler om habilitet for Norsk kulturråd og retningslinjer for habilitetsvurderingen som skal foretas. Habilitet vurderes for hver enkelt sak i hvert trinn av søknadsbehandlingen.

Les hele reglementet: Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd (pdf)