Søk støtte

Museumsprogram

Søknadsbehandling

Slik behandles søknaden til museum

 

  1. Søkeren sender inn søknad innen søknadsfristen.

  2. Søknaden registreres først i Kulturrådets arkiv og sendes derfra til saksansvarlig, som fordeler til saksbehandlere 1. Saksbehandleren går gjennom søknaden og gir faglig tilrådning. Saksbehandler 1 følger saken gjennom hele prosessen, og er den som kan svare på søkerens spørsmål underveis.

  3. Saken sendes videre til saksbehandler 2 og evt 3, som lager en uavhengig faglig tilrådning.

  4. De faglige tilrådningene legges fram for Kulturrådets ledelse, som fatter vedtak (med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet). Kalenderen viser når ledelsen har tildelingsmøte, vanligvis i august.

  5. Tildelingslister legges ut på nettsidene i etterkant av ledelsesmøtet. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev så snart saksprosessen er avsluttet.

Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Kulturrådet. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg nedsatt etter § 3 i forskrift av 27. august 1965 nr. 3554 for Norsk kulturråd, samt for eksperter, konsulenter og andre som måtte utføre arbeid eller tjeneste for rådet.

Habilitetsbestemmelsene inneholder regler om habilitet for Norsk kulturråd og retningslinjer for habilitetsvurderingen som skal foretas. Habilitet vurderes for hver enkelt sak i hvert trinn av søknadsbehandlingen.

Les hele reglementet: Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd (pdf)