Søk støtte

 

andre musikk­tiltak - prosjekt­støtte

Støtteordning for:

andre musikk­tiltak - prosjekt­støtte

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist   Vedtak i fagutvalg 20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Ordningen mottar søknader om støtte til seminarer/foredrag/konferanser, workshops, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, faglitteratur, noterestaurering, mentorordninger, konkurranser, kunstnerisk utviklingsarbeid m.m.

31 av søknadene gjelder prosjekter med barn og unge som målgruppe, og av disse er ti prosjekter tildelt støtte. I fordelingen av tilskudd har utvalget vektlagt prosjektets kunstneriske kvalitet, innhold og planer for formidling.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 69

Søknadssum: 18 600 000

Antall tildelinger: 21

Bevilget sum: 7 389 000

 

Søknader som kommer inn til Støtteordning for andre musikktiltak - prosjektstøtte blir behandlet i Faglig utvalg for musikk.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSjangerSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden