Søk støtte

 

Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnarar

Kunstnarstipend:

Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnarar

Søknadsfrist

16/10 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
18.10.2016 kl. 13:00 Søknadsfrist   Innstilling i stipendkomité   Vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend

Arbeidsstipendene utgjør kr 246 272 per år i 2017.

Søkere som har sendt inn flere søknader er oppført flere ganger, én gang for hver kunstnergruppe de har søkt for. Søknader som er trukket er ikke med i listen. 

SøkerFylkeKunstnergruppeSøkt antall årVedtaksdatoVedtakTildelt antall århidden